Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thọ Hải lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 21/05/2020 07:49:08

Trong 2 ngày, 19 và 20/5/2020, Đảng bộ xã Thọ Hải đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Văn Tiến, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Thọ Hải đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân hàng năm tăng 3%; thu ngân sách hàng năm tăng 78,3%. Trong nhiệm kỳ đã thành lập mới được 25 doanh nghiệp, tăng 316,6% so với kế hoạch; bình quân thu nhập đầu người năm 2020 ước đạt 50 triệu đồng/người/năm, tăng 11,1% so với kế hoạch và tăng 26,7 triệu đồng so với năm 2015. Hoàn thành xây dựng 3 trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 và công nhận chuẩn lại sau 5 năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4,95% năm 2015, xuống còn 2,25% năm 2020; xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Hoạt động văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tiến bộ, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ tham gia BHYT đạt 99%, tăng 24% so với năm 2015. Các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống của nhân dân được cải thiện; QP - AN được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn được nâng lên

Với phương châm "Đoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thọ Hải, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tập trung thảo luận, thống nhất đề ra 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu trên các lĩnh vực. Với 3 chương trình trọng tâm đó là: Chương trình phát triển nông nghiệp gắn với tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng KHKT và cơ giới hóa đồng bộ; Chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu theo hướng đô thị; Chương trình đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Văn Tiến Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Thọ Hải đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đề nghị: Đơn vị phát huy truyền thống sản xuất của Hợp tác x㠓Đông Phương Hồng” tập trung tích tụ đất đai, phát triển các vùng trồng lúa, rau màu và các sản phẩm sạch, an toàn chất lượng cao, nhất là các mô hình sản xuất trong nhà lưới, nhà màng gắn với liên kết, bao tiêu sản phẩm cho người dân. Xác định lộ trình chuyển đổi diện tích mía nguyên liệu kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác cho hiệu quả cao hơn. Khẩn trương rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Thọ Hải, đảm bảo phù hợp quy hoạch vùng huyện Thọ Xuân đã được phê duyệt; tiếp tục đẩy mạnh phát triển đa dạng các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ thương mại và các ngành nghề nông thôn, gắn với khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của chợ Hương, tuyến đường Quốc lộ 47C chạy qua, các công ty, xí nghiệp đang hoạt động trên địa bàn,... góp phần giảm tỷ lệ lao động trong nông nghiệp, từng bước làm thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế theo hướng đa dạng và bền vững. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường. Lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu và các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, của huyện kết hợp với huy động tối đa các nguồn lực trong nhân dân để đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ theo tiêu chí phường và hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, gắn với thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tích cực phối hợp với các ban, phòng, ngành tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với người lao động tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn, nhất là việc thực hiện các hợp đồng, thỏa ước lao động, đảm bảo ngày, giờ công lao động, các chế độ lương, thưởng, BHYT, BHXH và các điều kiện đảm bảo an toàn lao động cho công nhân,.. kịp thời phát hiện, ngăn ngừa không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công tập thể.Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Quan tâm phát triển các phong trào “khuyến học, khuyến tài”, “xây dựng xã hội học tập” từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở tất cả các cấp học; cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến thôn thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống văn hóa của địa phương nhất là cho các thế hệ trẻ; theo dõi, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận xã hội về thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ trong Đảng và đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc bầu cử, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thọ Hải lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng lúc: 21/05/2020 07:49:08 (GMT+7)

Trong 2 ngày, 19 và 20/5/2020, Đảng bộ xã Thọ Hải đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Văn Tiến, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Thọ Hải đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân hàng năm tăng 3%; thu ngân sách hàng năm tăng 78,3%. Trong nhiệm kỳ đã thành lập mới được 25 doanh nghiệp, tăng 316,6% so với kế hoạch; bình quân thu nhập đầu người năm 2020 ước đạt 50 triệu đồng/người/năm, tăng 11,1% so với kế hoạch và tăng 26,7 triệu đồng so với năm 2015. Hoàn thành xây dựng 3 trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 và công nhận chuẩn lại sau 5 năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4,95% năm 2015, xuống còn 2,25% năm 2020; xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Hoạt động văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tiến bộ, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ tham gia BHYT đạt 99%, tăng 24% so với năm 2015. Các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống của nhân dân được cải thiện; QP - AN được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn được nâng lên

Với phương châm "Đoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thọ Hải, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tập trung thảo luận, thống nhất đề ra 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu trên các lĩnh vực. Với 3 chương trình trọng tâm đó là: Chương trình phát triển nông nghiệp gắn với tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng KHKT và cơ giới hóa đồng bộ; Chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu theo hướng đô thị; Chương trình đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Văn Tiến Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Thọ Hải đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đề nghị: Đơn vị phát huy truyền thống sản xuất của Hợp tác x㠓Đông Phương Hồng” tập trung tích tụ đất đai, phát triển các vùng trồng lúa, rau màu và các sản phẩm sạch, an toàn chất lượng cao, nhất là các mô hình sản xuất trong nhà lưới, nhà màng gắn với liên kết, bao tiêu sản phẩm cho người dân. Xác định lộ trình chuyển đổi diện tích mía nguyên liệu kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác cho hiệu quả cao hơn. Khẩn trương rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Thọ Hải, đảm bảo phù hợp quy hoạch vùng huyện Thọ Xuân đã được phê duyệt; tiếp tục đẩy mạnh phát triển đa dạng các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ thương mại và các ngành nghề nông thôn, gắn với khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của chợ Hương, tuyến đường Quốc lộ 47C chạy qua, các công ty, xí nghiệp đang hoạt động trên địa bàn,... góp phần giảm tỷ lệ lao động trong nông nghiệp, từng bước làm thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế theo hướng đa dạng và bền vững. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường. Lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu và các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, của huyện kết hợp với huy động tối đa các nguồn lực trong nhân dân để đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ theo tiêu chí phường và hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, gắn với thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tích cực phối hợp với các ban, phòng, ngành tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với người lao động tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn, nhất là việc thực hiện các hợp đồng, thỏa ước lao động, đảm bảo ngày, giờ công lao động, các chế độ lương, thưởng, BHYT, BHXH và các điều kiện đảm bảo an toàn lao động cho công nhân,.. kịp thời phát hiện, ngăn ngừa không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công tập thể.Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Quan tâm phát triển các phong trào “khuyến học, khuyến tài”, “xây dựng xã hội học tập” từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở tất cả các cấp học; cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến thôn thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống văn hóa của địa phương nhất là cho các thế hệ trẻ; theo dõi, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận xã hội về thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ trong Đảng và đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc bầu cử, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân