Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Thọ Xuân lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020- 2025

Ngày 20/05/2020 17:02:16

Trong hai ngày 19 và 20/5/2020, Đảng bộ thị trấn Thọ Xuân đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt huyện, nguyên lãnh đạo thị trấn Thọ Xuân qua các thời kỳ; Đại diện lãnh đạo các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện và 145 đại biểu chính thức đại diện cho 759 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ngày 1/12/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 1698 về việc thành lập Đảng bộ thị trấn Thọ Xuân trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ xã Hạnh Phúc vào Đảng bộ thị trấn Thọ Xuân. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể cấp huyện; Sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, HĐND, UBND, sự vào cuộc tích cực của MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân thị trấn, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Nổi bật là cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân hàng năm là 2,1%; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản được tập trung chú trọng; các hoạt động dịch vụ thương mại tiếp tục phát triển đa dạng phong phú; tăng thu ngân sách đạt 15% trở lên; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 50,6 triệu đồng, tăng 20,4 triệu đồng/người/năm so với năm 2015.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao; các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời; đến nay hộ nghèo giảm còn 33 hộ, chiếm 13%. Công tác Quốc phòng- An ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từng bước được nâng lên.

Phát huy kết quả đạt được, với phương châm " Dân chủ- Đoàn kết- Kỷ cương- Nêu gương- Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Thọ Xuân lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2020-2025 đã tập trung thảo luận thống nhất đề ra 25 chỉ tiêu với 3 chương trình trọng tâm là: Chương trình phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng thị trấn phát triển nhanh, bền vững, là khu trung tâm của vùng huyện Thọ Xuân; Chương trình tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới với 3 khâu đột phá đó là: Xây dựng đô thị văn minh, hướng tới trọng tâm là " Xây dựng con người thị trấn trách nhiệm, nghĩa tình, văn minh, thân thiện"; Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho phát triển hạ tầng đô thị và đột phá về đẩy mạnh công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ trong Đảng và đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc bầu cử, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn họp phiên thứ Nhất, bỏ phiếu bầu đồng chí Đỗ Kim Thọ làm Bí thư Đảng ủy; các đồng chí: Nguyễn Hữu Tấn, Ngô Văn Hùng làm Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Thọ Xuân nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Thọ Xuân lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020- 2025

Đăng lúc: 20/05/2020 17:02:16 (GMT+7)

Trong hai ngày 19 và 20/5/2020, Đảng bộ thị trấn Thọ Xuân đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt huyện, nguyên lãnh đạo thị trấn Thọ Xuân qua các thời kỳ; Đại diện lãnh đạo các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện và 145 đại biểu chính thức đại diện cho 759 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ngày 1/12/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 1698 về việc thành lập Đảng bộ thị trấn Thọ Xuân trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ xã Hạnh Phúc vào Đảng bộ thị trấn Thọ Xuân. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể cấp huyện; Sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, HĐND, UBND, sự vào cuộc tích cực của MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân thị trấn, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Nổi bật là cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân hàng năm là 2,1%; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản được tập trung chú trọng; các hoạt động dịch vụ thương mại tiếp tục phát triển đa dạng phong phú; tăng thu ngân sách đạt 15% trở lên; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 50,6 triệu đồng, tăng 20,4 triệu đồng/người/năm so với năm 2015.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao; các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời; đến nay hộ nghèo giảm còn 33 hộ, chiếm 13%. Công tác Quốc phòng- An ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từng bước được nâng lên.

Phát huy kết quả đạt được, với phương châm " Dân chủ- Đoàn kết- Kỷ cương- Nêu gương- Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Thọ Xuân lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2020-2025 đã tập trung thảo luận thống nhất đề ra 25 chỉ tiêu với 3 chương trình trọng tâm là: Chương trình phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng thị trấn phát triển nhanh, bền vững, là khu trung tâm của vùng huyện Thọ Xuân; Chương trình tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới với 3 khâu đột phá đó là: Xây dựng đô thị văn minh, hướng tới trọng tâm là " Xây dựng con người thị trấn trách nhiệm, nghĩa tình, văn minh, thân thiện"; Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho phát triển hạ tầng đô thị và đột phá về đẩy mạnh công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ trong Đảng và đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc bầu cử, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn họp phiên thứ Nhất, bỏ phiếu bầu đồng chí Đỗ Kim Thọ làm Bí thư Đảng ủy; các đồng chí: Nguyễn Hữu Tấn, Ngô Văn Hùng làm Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Thọ Xuân nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân