Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Lam Sơn lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020- 2025

Ngày 20/05/2020 17:18:11

Đảng bộ thị trấn Lam Sơn đã tổ chức trọng thể Đại hội Đại biểu lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2020-2025 trong hai ngày 19 và 20 tháng 5 năm 2020.

Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Ngày 1/12/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 1692 về việc thành lập Đảng bộ thị trấn Lam Sơn trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ xã Xuân Lam vào Đảng bộ thị trấn Lam Sơn. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền huyện, Cấp ủy, chính quyền thị trấn Lam Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, điều hành kịp thời, hiệu quả, nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai phù hợp với thực tiễn.

Chương trình xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh, phát triển doanh nghiệp, hộ tiểu thủ công nghiệp, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thu hút đầu tư vào các dự án chỉnh trang Đô thị; xây dựng các vùng chuyên canh quy mô lớn... bước đầu đã phát huy hiệu quả, nhiều mô hình được hình thành, có sức lan tỏa góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững hơn.

Hoạt động văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tiến bộ; xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; thị trấn Lam Sơn đã đạt chuẩn Quốc gia về y tế cơ sở. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống của nhân dân được nâng lên.

Quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ thị trấn đến thôn, khu phố được nâng lên

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đỏi mới - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Lam Sơn , nhiệm kỳ 2020-2025 đã tập trung thảo luận, thống nhất đề ra 31 chỉ tiêu và các chương trình trọng tâm gồm: Chương trình phát triển kinh tế, khuyến khích mở rộng ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ thương mại đi đôi với phát triển nguồn nhân lực; Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo các tiêu chí phường. Chương trình nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá - xã hội, gắn với bảo tồn di tích; Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, gắn với tập trung xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Chương trình xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại đại hội,

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ trong Đảng và đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc bầu cử, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Lam Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn họp phiên thứ Nhất bỏ phiếu bầu đồng chí Phạm Thanh Tùng làm Bí thư Đảng ủy, các đồng chí: Ngô Thành Nguyên và Trịnh Hữu Thảo làm Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Lam Sơn nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Lam Sơn lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020- 2025

Đăng lúc: 20/05/2020 17:18:11 (GMT+7)

Đảng bộ thị trấn Lam Sơn đã tổ chức trọng thể Đại hội Đại biểu lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2020-2025 trong hai ngày 19 và 20 tháng 5 năm 2020.

Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Ngày 1/12/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 1692 về việc thành lập Đảng bộ thị trấn Lam Sơn trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ xã Xuân Lam vào Đảng bộ thị trấn Lam Sơn. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền huyện, Cấp ủy, chính quyền thị trấn Lam Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, điều hành kịp thời, hiệu quả, nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai phù hợp với thực tiễn.

Chương trình xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh, phát triển doanh nghiệp, hộ tiểu thủ công nghiệp, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thu hút đầu tư vào các dự án chỉnh trang Đô thị; xây dựng các vùng chuyên canh quy mô lớn... bước đầu đã phát huy hiệu quả, nhiều mô hình được hình thành, có sức lan tỏa góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững hơn.

Hoạt động văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tiến bộ; xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; thị trấn Lam Sơn đã đạt chuẩn Quốc gia về y tế cơ sở. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống của nhân dân được nâng lên.

Quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ thị trấn đến thôn, khu phố được nâng lên

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đỏi mới - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Lam Sơn , nhiệm kỳ 2020-2025 đã tập trung thảo luận, thống nhất đề ra 31 chỉ tiêu và các chương trình trọng tâm gồm: Chương trình phát triển kinh tế, khuyến khích mở rộng ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ thương mại đi đôi với phát triển nguồn nhân lực; Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo các tiêu chí phường. Chương trình nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá - xã hội, gắn với bảo tồn di tích; Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, gắn với tập trung xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Chương trình xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại đại hội,

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ trong Đảng và đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc bầu cử, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Lam Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn họp phiên thứ Nhất bỏ phiếu bầu đồng chí Phạm Thanh Tùng làm Bí thư Đảng ủy, các đồng chí: Ngô Thành Nguyên và Trịnh Hữu Thảo làm Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Lam Sơn nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân