Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2481
Hôm qua:
2719
Tuần này:
2481
Tháng này:
28279
Tất cả:
1433734

Các xã Xuân Lập, Thọ Thắng tập trung thực hiện các nhiệm vụ về công tác sáp nhập đơn vị hành chính

Ngày 29/11/2019 07:54:12

Thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Các nội dung Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, thời gian qua cùng với các địa phương khác trong huyện thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính, các xã Xuân Lập và Thọ Thắng cũng đã tập trung thực hiện các bước theo quy định.

Qua trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Văn Luận, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lập cho biết: Sau khi tiếp thu Nghị quyết số 37 và các nội dung Chỉ thị, Kế hoạch của cấp trên về thực hiện công tác sáp nhập xã, xã Xuân Lập đã thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm trưởng Ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự thống nhất về nhận thức trong việc thực hiện nhiệm vụ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, đặc biệt xã chỉ đạo Đài truyền thanh thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân hiểu rõ về mục đích, nội dung, nguyên tắc và hiệu quả trong việc thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính nhằm phát huy tiềm năng phát triển của địa phương, phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, tiết kiệm được chi tiêu công, góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính. Sau sắp xếp, các đơn vị hành chính cũng có thêm điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xã cũng đã công khai về quyền và nghĩa vụ tài chính của công dân trong việc đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi; tên gọi của xã mới và trụ sở tập trung làm việc của xã mới. Vì vậy nhân dân trong xã đồng tình thống nhất cao với chủ trương của cấp trên.

Đối với xã Thọ Thắng là địa phương chưa đạt 50% về cả 2 tiêu chuẩn là diện tích và dân số nên việc sắp xếp, sáp nhập với xã Xuân Lập là phù hợp để tăng quy mô, đảm bảo tiêu chuẩn của đơn vị hành chính theo quy định. Trên cơ sở đó để thực hiện các chủ trương của cấp trên nhằm đảm bảo quyền lợi của nhân dân, xã Thọ Thắng cũng đã thực hiện các bước theo quy trình. Mặt khác hiện xã đang tập trung rà soát, thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, dữ liệu, tài sản, tài chính và các công việc đang thực hiện để bàn giao cho đơn vị hành chính cấp xã mới theo quy định.

Với việc tập trung thực hiện tốt các bước cũng như đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của công tác sáp nhập xã Thọ Thắng và xã Xuân Lập để thành lập xã Xuân Lập mới, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Thọ Thắng rất đồng tình ủng hộ và luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Hiện nay các xã đã sẵn sàng cho Lễ công bố quyết định thành lập xã mới vào 1/12/2019.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Các xã Xuân Lập, Thọ Thắng tập trung thực hiện các nhiệm vụ về công tác sáp nhập đơn vị hành chính

Đăng lúc: 29/11/2019 07:54:12 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Các nội dung Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, thời gian qua cùng với các địa phương khác trong huyện thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính, các xã Xuân Lập và Thọ Thắng cũng đã tập trung thực hiện các bước theo quy định.

Qua trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Văn Luận, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lập cho biết: Sau khi tiếp thu Nghị quyết số 37 và các nội dung Chỉ thị, Kế hoạch của cấp trên về thực hiện công tác sáp nhập xã, xã Xuân Lập đã thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm trưởng Ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự thống nhất về nhận thức trong việc thực hiện nhiệm vụ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, đặc biệt xã chỉ đạo Đài truyền thanh thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân hiểu rõ về mục đích, nội dung, nguyên tắc và hiệu quả trong việc thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính nhằm phát huy tiềm năng phát triển của địa phương, phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, tiết kiệm được chi tiêu công, góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính. Sau sắp xếp, các đơn vị hành chính cũng có thêm điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xã cũng đã công khai về quyền và nghĩa vụ tài chính của công dân trong việc đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi; tên gọi của xã mới và trụ sở tập trung làm việc của xã mới. Vì vậy nhân dân trong xã đồng tình thống nhất cao với chủ trương của cấp trên.

Đối với xã Thọ Thắng là địa phương chưa đạt 50% về cả 2 tiêu chuẩn là diện tích và dân số nên việc sắp xếp, sáp nhập với xã Xuân Lập là phù hợp để tăng quy mô, đảm bảo tiêu chuẩn của đơn vị hành chính theo quy định. Trên cơ sở đó để thực hiện các chủ trương của cấp trên nhằm đảm bảo quyền lợi của nhân dân, xã Thọ Thắng cũng đã thực hiện các bước theo quy trình. Mặt khác hiện xã đang tập trung rà soát, thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, dữ liệu, tài sản, tài chính và các công việc đang thực hiện để bàn giao cho đơn vị hành chính cấp xã mới theo quy định.

Với việc tập trung thực hiện tốt các bước cũng như đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của công tác sáp nhập xã Thọ Thắng và xã Xuân Lập để thành lập xã Xuân Lập mới, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Thọ Thắng rất đồng tình ủng hộ và luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Hiện nay các xã đã sẵn sàng cho Lễ công bố quyết định thành lập xã mới vào 1/12/2019.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân