Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Các Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XIX tiếp xúc cử tri trước Kì họp thứ Tám

Ngày 20/11/2018 08:09:48

Trong các ngày từ 13 đến 16 tháng 11 năm 2018, các Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XIX đã tiếp xúc với cử tri các địa phương trước kỳ họp thứ Tám

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện đã thông báo với cử tri dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX; Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế- xã hội, QP-AN của huyện năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước.

Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Thọ Trường

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn các cử tri đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi về những kết quả toàn diện của huyện đạt được năm 2018 và kiến nghị đến HĐND huyện nhiều vấn đề tại địa phương cần giải quyết như: cần quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; tình trạng khai thác cát trên địa bàn ảnh hưởng đến một số tuyến đê; một số tuyến kênh nhánh của hệ thống kênh Bắc còn nhiều bất cập; một số tuyến đường trên địa bàn thi công chậm tiến độ, chất lượng không đảm bảo; một số thủ tục hành chính còn rườm rà gây khó khăn cho người dân; công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản ở một số địa phương trong huyện chưa chặt chẽ; xe vận chuyển vật liệu chở quá tải trên các tuyến đường làm hư hỏng đường giao thông và ô nhiễm môi trường; công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều bất cập; công tác giải phóng mặt bằng tại xã Xuân Thắng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân từ Nông trường Sao Vàng bàn giao về các xã lân cận; một số chính sách liên quan đến nông nghiệp, chế độ chính sách cho người có công, việc thu đóng góp đầu năm học ở một số trường, một số bất cập trong việc vận động người dân tham gia mua BHYT hộ gia đình và BHYT học sinh ở trường học, hoạt động kinh doanh của một số Hợp tác xã điện trên địa bàn huyệncòn gây phiền hà cho người dân...

Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Xuân Sơn

Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Xuân Lam

Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri Thị trấn Thọ Xuân

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo UBND xã, thị trấn và đại diện tổ đại biểu HĐND huyện đã tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị và giải đáp trước các cử tri về những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những vấn đề ngoài thẩm quyền, các đại biểu HĐND huyện sẽ tổng hợp, kiến nghị đến các cấp, các ngành có liên quan xem xét, giải quyết.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Các Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XIX tiếp xúc cử tri trước Kì họp thứ Tám

Đăng lúc: 20/11/2018 08:09:48 (GMT+7)

Trong các ngày từ 13 đến 16 tháng 11 năm 2018, các Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XIX đã tiếp xúc với cử tri các địa phương trước kỳ họp thứ Tám

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện đã thông báo với cử tri dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX; Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế- xã hội, QP-AN của huyện năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước.

Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Thọ Trường

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn các cử tri đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi về những kết quả toàn diện của huyện đạt được năm 2018 và kiến nghị đến HĐND huyện nhiều vấn đề tại địa phương cần giải quyết như: cần quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; tình trạng khai thác cát trên địa bàn ảnh hưởng đến một số tuyến đê; một số tuyến kênh nhánh của hệ thống kênh Bắc còn nhiều bất cập; một số tuyến đường trên địa bàn thi công chậm tiến độ, chất lượng không đảm bảo; một số thủ tục hành chính còn rườm rà gây khó khăn cho người dân; công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản ở một số địa phương trong huyện chưa chặt chẽ; xe vận chuyển vật liệu chở quá tải trên các tuyến đường làm hư hỏng đường giao thông và ô nhiễm môi trường; công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều bất cập; công tác giải phóng mặt bằng tại xã Xuân Thắng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân từ Nông trường Sao Vàng bàn giao về các xã lân cận; một số chính sách liên quan đến nông nghiệp, chế độ chính sách cho người có công, việc thu đóng góp đầu năm học ở một số trường, một số bất cập trong việc vận động người dân tham gia mua BHYT hộ gia đình và BHYT học sinh ở trường học, hoạt động kinh doanh của một số Hợp tác xã điện trên địa bàn huyệncòn gây phiền hà cho người dân...

Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Xuân Sơn

Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Xuân Lam

Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri Thị trấn Thọ Xuân

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo UBND xã, thị trấn và đại diện tổ đại biểu HĐND huyện đã tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị và giải đáp trước các cử tri về những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những vấn đề ngoài thẩm quyền, các đại biểu HĐND huyện sẽ tổng hợp, kiến nghị đến các cấp, các ngành có liên quan xem xét, giải quyết.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân