Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
788
Hôm qua:
1159
Tuần này:
1947
Tháng này:
22762
Tất cả:
762693

Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chỉ thị số 15-CT/TU

Ngày 29/10/2018 15:50:43

Sáng 25/10/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 30-7-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trong tình hình mới”.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện; thành viên Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ huyện; Chủ tịch UBMTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; đại diện Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi ủy các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Báo cáo do đồng chí Lê Thị Lan, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy trình bày tại hội nghị cho biết: 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn, đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt toàn huyện. Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia học tập Nghị quyết, Chỉ thị đạt trên 77%; trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ được nâng lên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ, hoạt động của hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở các địa phương có nhiều đổi mới.Nổi bật trong 5 năm qua, toàn huyện đã xây dựng được hàng nghìn điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tiêu biểu như: mô hình tổ 3/1 của Hội CCB, mô hình đường hoa của Hội phụ nữ, mô hình CLB thanh niên xung kích BVMT của Đoàn thanh niên... Trên cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, 5 năm qua, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức được 19 cuộc giám sát ở 43 đơn vị góp phần phát huy vai trò, tính tích cực, chủ động của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc tham gia giám sát hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy đảng các cấp thường xuyên chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ...

Tại hội nghị đại diện các ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp trong việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chỉ thị số 15-CT/TU trong thời gian tới.

44859956_539580309820875_2395208629964767232_n

Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

dai bieu

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ một số nội dung nổi bật trong việc triển khai thực hiện công tác dân vận và dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện 5 năm qua. Đồng chí biểu dương, đánh giá cao kết quả mà các địa phương, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội đã đạt được trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chỉ thị số 15-CT/TU thời gian qua. Bên cạnh việc khẳng định những kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế để các ngành, các cấp cần soi vào thực tế của địa phương, đơn vị mình, nhằm tìm những giải pháp khắc phục, tạo được chuyển biến tích cực hơn nữa trong thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đề nghị: Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn nữa quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận, thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận, xây dựng và thực hiện dân chủ tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị bảo đảm thực chất, hiệu quả. Đồng chí lưu ý, các địa phương cần nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm các chính sách, pháp luật được thực thi có hiệu quả; tập trung chỉ đạo điều hành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đối với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện tốt mục tiêu công tác dân vận và chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, nhất là các địa phương đang triển khai các dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng; tình hình công nhân các nhà máy, vùng tôn giáo. Hệ thống dân vận các cấp cần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo”, bằng việc bổ sung thêm các tiêu chí mới, cách làm mới, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26 đã đề ra, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

trao thuong (1)

Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao thưởng cho các tập thể

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chỉ thị số 15-CT/TU.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chỉ thị số 15-CT/TU

Đăng lúc: 29/10/2018 15:50:43 (GMT+7)

Sáng 25/10/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 30-7-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trong tình hình mới”.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện; thành viên Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ huyện; Chủ tịch UBMTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; đại diện Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi ủy các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Báo cáo do đồng chí Lê Thị Lan, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy trình bày tại hội nghị cho biết: 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn, đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt toàn huyện. Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia học tập Nghị quyết, Chỉ thị đạt trên 77%; trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ được nâng lên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ, hoạt động của hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở các địa phương có nhiều đổi mới.Nổi bật trong 5 năm qua, toàn huyện đã xây dựng được hàng nghìn điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tiêu biểu như: mô hình tổ 3/1 của Hội CCB, mô hình đường hoa của Hội phụ nữ, mô hình CLB thanh niên xung kích BVMT của Đoàn thanh niên... Trên cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, 5 năm qua, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức được 19 cuộc giám sát ở 43 đơn vị góp phần phát huy vai trò, tính tích cực, chủ động của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc tham gia giám sát hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy đảng các cấp thường xuyên chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ...

Tại hội nghị đại diện các ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp trong việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chỉ thị số 15-CT/TU trong thời gian tới.

44859956_539580309820875_2395208629964767232_n

Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

dai bieu

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ một số nội dung nổi bật trong việc triển khai thực hiện công tác dân vận và dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện 5 năm qua. Đồng chí biểu dương, đánh giá cao kết quả mà các địa phương, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội đã đạt được trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chỉ thị số 15-CT/TU thời gian qua. Bên cạnh việc khẳng định những kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế để các ngành, các cấp cần soi vào thực tế của địa phương, đơn vị mình, nhằm tìm những giải pháp khắc phục, tạo được chuyển biến tích cực hơn nữa trong thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đề nghị: Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn nữa quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận, thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận, xây dựng và thực hiện dân chủ tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị bảo đảm thực chất, hiệu quả. Đồng chí lưu ý, các địa phương cần nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm các chính sách, pháp luật được thực thi có hiệu quả; tập trung chỉ đạo điều hành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đối với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện tốt mục tiêu công tác dân vận và chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, nhất là các địa phương đang triển khai các dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng; tình hình công nhân các nhà máy, vùng tôn giáo. Hệ thống dân vận các cấp cần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo”, bằng việc bổ sung thêm các tiêu chí mới, cách làm mới, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26 đã đề ra, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

trao thuong (1)

Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao thưởng cho các tập thể

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chỉ thị số 15-CT/TU.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân