Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2615
Hôm qua:
2719
Tuần này:
2615
Tháng này:
28413
Tất cả:
1433868

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện: Giám sát tại xã Thọ Diên

Ngày 04/10/2019 16:57:37

Sáng 4/10/2019, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện do đồng chí Lê Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn đã giám sát kết quả thực hiện các NQ của HĐND huyện về hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Thọ Diên.

Theo báo cáo của xã Thọ Diên tại buổi giám sát, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong điều kiện kinh tế xã hội của địa phương còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự nỗ lực vượt bậc của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, năm 2018 Thọ Diên đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Trong đó, việc thực hiện các NQ của HĐND huyện về hỗ trợ chương trình xây dựng NTM tại xã Thọ Diên đã được địa phương thực hiện công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả.

Tại buổi giám sát, các thành viên đã trực tiếp làm việc với bộ phận chuyên môn của UBND xã Thọ Diên để kiểm tra các loại hồ sơ liên quan đến việc thực hiện các NQ của HĐND huyện về hỗ trợ chương trình xây dựng NTM trên địa bàn. Cũng tại buổi giám sát, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, các thành viên trong đoàn giám sát đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá về những mặt đã làm được và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót về công tác thiết lập các loại hồ sơ, sổ sách trong quá trình triển khai thực hiện các NQ của HĐND huyện về hỗ trợ chương trình xây dựng NTM tại địa phương.

Phát biểu kết luận buổi giám sát,đồng chí Lê Văn Tiến, Ủy viên BTV Huyện ủy,Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy,Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị của UBND xã Thọ Diên, đảm bảo cho buổi giám sát diễn ra đúng thời gian theo kế hoạch. Nội dung trong báo cáo mà địa phương chuẩn bị phục vụ đoàn giám sát đã cơ bản thể hiện được yêu cầu của đề cương theo chương trình giám sát. Đồng chí đề nghị, xã Thọ Diên nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những thiếu sót mà các thành viên trong đoàn giám sát đã chỉ ra, hoàn thiện báo cáo; Số liệu trong báo cáo và các biểu mẫu phải thống nhất. Đối với các công trình chưa hoàn thành phải tập trung chỉ đạo hoàn thành. Đối với các công trình chưa quyết toán phải khẩn trương quyết toán, đảm bảo đúng quy định; Đồng thời rà soát, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ một cách khoa học; Về thực hiện pháp lệnh 34, phải đảm bảo công khai, minh bạch trong thực hiện các cơ chế chính sách. Tiếp tục vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện: Giám sát tại xã Thọ Diên

Đăng lúc: 04/10/2019 16:57:37 (GMT+7)

Sáng 4/10/2019, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện do đồng chí Lê Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn đã giám sát kết quả thực hiện các NQ của HĐND huyện về hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Thọ Diên.

Theo báo cáo của xã Thọ Diên tại buổi giám sát, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong điều kiện kinh tế xã hội của địa phương còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự nỗ lực vượt bậc của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, năm 2018 Thọ Diên đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Trong đó, việc thực hiện các NQ của HĐND huyện về hỗ trợ chương trình xây dựng NTM tại xã Thọ Diên đã được địa phương thực hiện công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả.

Tại buổi giám sát, các thành viên đã trực tiếp làm việc với bộ phận chuyên môn của UBND xã Thọ Diên để kiểm tra các loại hồ sơ liên quan đến việc thực hiện các NQ của HĐND huyện về hỗ trợ chương trình xây dựng NTM trên địa bàn. Cũng tại buổi giám sát, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, các thành viên trong đoàn giám sát đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá về những mặt đã làm được và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót về công tác thiết lập các loại hồ sơ, sổ sách trong quá trình triển khai thực hiện các NQ của HĐND huyện về hỗ trợ chương trình xây dựng NTM tại địa phương.

Phát biểu kết luận buổi giám sát,đồng chí Lê Văn Tiến, Ủy viên BTV Huyện ủy,Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy,Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị của UBND xã Thọ Diên, đảm bảo cho buổi giám sát diễn ra đúng thời gian theo kế hoạch. Nội dung trong báo cáo mà địa phương chuẩn bị phục vụ đoàn giám sát đã cơ bản thể hiện được yêu cầu của đề cương theo chương trình giám sát. Đồng chí đề nghị, xã Thọ Diên nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những thiếu sót mà các thành viên trong đoàn giám sát đã chỉ ra, hoàn thiện báo cáo; Số liệu trong báo cáo và các biểu mẫu phải thống nhất. Đối với các công trình chưa hoàn thành phải tập trung chỉ đạo hoàn thành. Đối với các công trình chưa quyết toán phải khẩn trương quyết toán, đảm bảo đúng quy định; Đồng thời rà soát, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ một cách khoa học; Về thực hiện pháp lệnh 34, phải đảm bảo công khai, minh bạch trong thực hiện các cơ chế chính sách. Tiếp tục vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân