Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
HUYỆN THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NTM NÂNG CAO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG BA HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                         
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Hoàn thành toàn bộ nội dung

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV diễn ra với nhiều nội dung rất quan trọng, trong hoàn cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp và lan rộng.
Xem thêm

Những phát ngôn ấn tượng tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV dù diễn ra trong thời gian ngắn khi chương trình được rút gọn để tập trung chống Covid-19, song các nội dung đều được bàn thảo thẳng thắn với nhiều phát ngôn ấn ...
Xem thêm

Kỳ họp Quốc hội với những tiền lệ chưa từng có

Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV đã bế mạc với những tiền lệ chưa từng có.
Xem thêm

Bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Chiều 28/7, sau 9 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công ...
Xem thêm

Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức Chính phủ

Sáng 23/7, Quốc hội họp phiên toàn thể biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2025.
Xem thêm

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thảo luận tại tổ

Tiếp tục kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, chiều nay, các đại biểu thuộc đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã tham gia thảo luận tại tổ 6, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã ...
Xem thêm

Ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Sáng 22/7, Quốc hội nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Nhân Dân điện xin giới thiệu toàn văn Báo cáo tóm tắt do Chủ tịch Ủy ...
Xem thêm

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Xem xét nhiều báo cáo quan trọng

Các nội dung, báo cáo quan trọng trình bày trước Quốc hội sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.
Xem thêm

HĐND huyện Thọ Xuân: Tăng cường thực hiện giải quyết những vấn đề cử tri và Nhân dân kiến nghị

Thời gian qua, HĐND huyện Thọ Xuân luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau mỗi kỳ họp HĐND huyện. Kết quả này đã góp phần nâng cao ...
Xem thêm

Danh sách Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày 20/7, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV gồm 18 Ủy viên.
Xem thêm