Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện giám sát công tác quản lý nhà nước về VSMT và vệ sinh ATTP tại xã Quảng Phú

Ngày 17/09/2020 14:39:58

Sáng 17/9/2020, Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện do đồng chí Lê Văn Tiến, Uỷ viên BTV Huyện ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, trưởng Ban KT-XH HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm tại xã Quảng Phú.

Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí thành viên Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng: NN&PTNT, Tài nguyên- Môi trường, phòng Y tế cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, trưởng các tổ chức chính trị- xã hội; cán bộ công chức có liên quan của xã Quảng Phú.

Tại buổi giám sát xã Quảng Phú đã báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về VSMT và vệ sinh ATTP của xã, theo đó thời gian qua Đảng ủy, HĐND, UBND xã Quảng Phú đã nghiêm túc triển khai, quán triệt xây dựng chương trình hành động và ban hành các văn bản để chỉ đạo thực hiện về tăng cường công tác bảo vệ môi trường đảm bảo an toàn thực phẩm; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã nâng cao ý thức trách nhiệm, do đó ý thức của nhân dân về công tác vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng được nâng lên rõ rệt. Qua đánh giá, đến nay xã Quảng Phú đã thành lập và duy trì thực hiện tốt hoạt động của các tổ thu gom, xử lý rác thải; tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại các hộ gia đình đạt 100%; 100% số hộ dân trên địa bàn xã được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh; các cơ sở SXKD trên địa bàn xã đạt tiêu chuẩn về môi trường, trong quá trình sản xuất nước thải, chất thải rắn được thu gom theo quy định đạt 100%; đường làng, ngõ xóm xanh-sạch-đẹp, không có các hoạt động gây ô nhiễm môi trường; công tác thu gom chất thải được thực hiện theo quy định; 100% số thôn định kỳ tổ chức phát động nhân dân tổng dọn vệ sinh môi trường. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được xã thực hiện có hiệu quả, đến nay toàn xã có 24 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ, bếp ăn tập thể thực hiện tốt việc ký cam kết sản xuất, kinh doanh đảm bảo vệ sinh ATTP; 28 gia trại chăn nuôi trên địa bàn thực hiện ký cam kết chăn nuôi đảm bảo VSATTP; bếp ăn tập thể trường Mầm non được cấp giấy chứng nhận đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh ATTP theo quy định.

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ các thành viên trong đoàn đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá về những mặt đã làm được, những mặt còn tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác thiết lập các loại hồ sơ, sổ sách trong quá trình triển khai, thực hiện công tác quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Văn Tiến, trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được của xã Quảng Phú trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm thời gian qua. Để thực hiện tốt công tác đảm bảo VSMT và VSATTP đồng chí đề nghị: Cấp ủy, chính quyền xã Quảng Phú cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm; lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sát sao có hiệu lực, hiệu quả cao hơn trong công tác bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn thực phẩm, huy động sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của cả hệ thống chính trị; hoàn chỉnh hệ thống hồ sơ văn bản liên quan đến VSMT và ATTP; nâng cao nhận thức của nhân dân nhằm đưa công tác giữ gìn VSMT, đảm bảo VSATTP trở thành nề nếp thường trực trong đời sống, sinh hoạt của cộng đồng.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện giám sát công tác quản lý nhà nước về VSMT và vệ sinh ATTP tại xã Quảng Phú

Đăng lúc: 17/09/2020 14:39:58 (GMT+7)

Sáng 17/9/2020, Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện do đồng chí Lê Văn Tiến, Uỷ viên BTV Huyện ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, trưởng Ban KT-XH HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm tại xã Quảng Phú.

Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí thành viên Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng: NN&PTNT, Tài nguyên- Môi trường, phòng Y tế cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, trưởng các tổ chức chính trị- xã hội; cán bộ công chức có liên quan của xã Quảng Phú.

Tại buổi giám sát xã Quảng Phú đã báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về VSMT và vệ sinh ATTP của xã, theo đó thời gian qua Đảng ủy, HĐND, UBND xã Quảng Phú đã nghiêm túc triển khai, quán triệt xây dựng chương trình hành động và ban hành các văn bản để chỉ đạo thực hiện về tăng cường công tác bảo vệ môi trường đảm bảo an toàn thực phẩm; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã nâng cao ý thức trách nhiệm, do đó ý thức của nhân dân về công tác vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng được nâng lên rõ rệt. Qua đánh giá, đến nay xã Quảng Phú đã thành lập và duy trì thực hiện tốt hoạt động của các tổ thu gom, xử lý rác thải; tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại các hộ gia đình đạt 100%; 100% số hộ dân trên địa bàn xã được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh; các cơ sở SXKD trên địa bàn xã đạt tiêu chuẩn về môi trường, trong quá trình sản xuất nước thải, chất thải rắn được thu gom theo quy định đạt 100%; đường làng, ngõ xóm xanh-sạch-đẹp, không có các hoạt động gây ô nhiễm môi trường; công tác thu gom chất thải được thực hiện theo quy định; 100% số thôn định kỳ tổ chức phát động nhân dân tổng dọn vệ sinh môi trường. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được xã thực hiện có hiệu quả, đến nay toàn xã có 24 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ, bếp ăn tập thể thực hiện tốt việc ký cam kết sản xuất, kinh doanh đảm bảo vệ sinh ATTP; 28 gia trại chăn nuôi trên địa bàn thực hiện ký cam kết chăn nuôi đảm bảo VSATTP; bếp ăn tập thể trường Mầm non được cấp giấy chứng nhận đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh ATTP theo quy định.

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ các thành viên trong đoàn đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá về những mặt đã làm được, những mặt còn tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác thiết lập các loại hồ sơ, sổ sách trong quá trình triển khai, thực hiện công tác quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Văn Tiến, trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được của xã Quảng Phú trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm thời gian qua. Để thực hiện tốt công tác đảm bảo VSMT và VSATTP đồng chí đề nghị: Cấp ủy, chính quyền xã Quảng Phú cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm; lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sát sao có hiệu lực, hiệu quả cao hơn trong công tác bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn thực phẩm, huy động sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của cả hệ thống chính trị; hoàn chỉnh hệ thống hồ sơ văn bản liên quan đến VSMT và ATTP; nâng cao nhận thức của nhân dân nhằm đưa công tác giữ gìn VSMT, đảm bảo VSATTP trở thành nề nếp thường trực trong đời sống, sinh hoạt của cộng đồng.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân