Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
HUYỆN THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NTM NÂNG CAO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG BA HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                         
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXVI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Đăng lúc: 15/05/2017 (GMT+7)
100%

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXVI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

STT

Học và tên

Chức vụ

1

Lê Anh Xuân

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2

Phạm Mai Anh

Phó Bí thư TT Huyện ủy

3

Lê Đình Hải

Phó Bí thư, chủ tịch UBND huyện

4

Lê Văn Tiến

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức HU

5

Nguyễn Xuân Hải

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo HU

6

Lê Thị Lan

UVBTV, Trưởng Ban Dân vận HU

7

Thái Xuân Cường

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT HU

8

Hoàng Lộc Ninh

UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện

9

Nguyễn Hữu Dũng

UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

10

Lê Huy Hoàng

UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

11

Đỗ Kim Thọ

UVBTV, Bí thư Đảng ủy TT Thọ Xuân

12

Lê Như Anh

UVBTV, Trưởng công an huyện

13

Đỗ Thế Mạnh

UVBTV, Chỉ huy Trưởng Quân sự huyện

14

Lê Thị Hạnh

HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

15

Nguyễn Ngọc Thức

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

16

Lê Văn Duyệt

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

17

Lê T. Thanh Tâm

HUV, Phó Trưởng ban TT Ban Tổ chức HU

18

Lưu T.Anh Đào

HUV, Bí thư Đảng ủy Xuân Tân

19

Vũ Mạnh Hà

HUV, Chánh Văn phòng HU

20

Đỗ Đình Định

HUV, Chánh Thanh tra

21

Lê Huy Nhị

HUV, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo

22

Hà Thị Ngân

HUV, Trưởng phòng Nội vụ

23

Phạm Văn Luận

HUV, Trưởng phòng TC-KH

24

Lê Ngọc Quân

HUV, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện

25

Lê Thọ Cường

HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp

26

Đỗ Đình Tám

HUV, Trưởng phòng VH-TT

27

Lý Văn Sĩ

HUV, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

28

Mai Thị Mùi

HUV, Chủ tịch Hội phụ nữ huyện

29

Phan Thanh Dũng

HUV, Bí thư Huyện đoàn

30

Nguyễn Thành Luân

HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện

31

Lê Tất Vang

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

32

Phùng Sỹ Thường

HUV, Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện

33

Đỗ Văn Hán

HUV, Viện trưởng Viện Kiểm sát ND

34

Vũ Bá Thành

HUV, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện

35

Lê Văn Bốn

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lập

36

Nguyễn Văn Vinh

HUV, Bí thư Đảng ủy Xuân Phong

37

Trịnh Ngọc Tấn

HUV, Bí thư Đảng ủy  Thọ Minh

38

Nguyễn Khắc Trung

HUV, Bí thư Đảng ủy Tây Hồ

39

Lê Bá Lộc

HUV, Bí thư Đảng ủy Quảng Phú

40

Đỗ Huy Chân

HUV, Bí thư Đảng ủy Xuân Minh

41

Lưu Đình Huynh

HUV, Bí thư Đảng ủy Thọ Lâm

42

Lê Đức Đệ

HUV, Chủ tịch UBND xã Thọ Xương

43

Mai Xuân Lãm

HUV, Bí thư Đảng ủy Bắc Lương