Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
221
Hôm qua:
1698
Tuần này:
3078
Tháng này:
23893
Tất cả:
763824

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã

Ngày 11/04/2018 08:41:19

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện về tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý năm 2018, sáng 7/4, UBND huyện đã phối hợp với Hội luật gia tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã.

Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa triển khai nội dung tại hội nghị

Tham dự Hội nghị có Tiên sỹ luật Dương Khánh - Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội luật gia tỉnh; đồng chí Hà Sỹ Thắng - Thư ký Hội luật gia tỉnh. Về phía huyện có các đồng chí: Nguyễn Hữu Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - PCT Thường trực HĐND huyện; Lê Huy Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - PCT Thường trực UBND huyện; Thái Xuân Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện Ủy - Chủ tịch Hội luật gia huyện Thọ Xuân; các đồng chí là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện theo Quyết định 536/QĐ-UBND, ngày 15/3/ 2018 của Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí là hội viên Hội luật gia huyện; Chủ tịch, PCT HĐND, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sỹ luật Dương Khánh - nguyên giám đốc Sở tư pháp - PCT TT Hội luật gia tỉnh giới thiệu một số văn bản luật, gồm: Bộ Luật Hình sự số 100/2015-QH13, ngày 27/11/2015 của Quốc Hội; Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13; Văn bản hợp nhất số 01/VBHN - VPQH ngày 10/7/2017 của Văn phòng Quốc hội của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 và Luật sô 12/2017/QH14; Luật tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016 của Quốc hội (hiệu lực từ 01/01/2018); Nghị định số 162/2017/NĐ - CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo (Hiệu lực từ 01/01/2018) và giải đáp pháp luật.

Thông qua Hội nghị, nhằm tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, kiến thức pháp luật, đặc biệt trong hoạt động trợ giúp pháp lý cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã, góp phần thiết thực vào việc ngăn chặn và hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã

Đăng lúc: 11/04/2018 08:41:19 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện về tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý năm 2018, sáng 7/4, UBND huyện đã phối hợp với Hội luật gia tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã.

Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa triển khai nội dung tại hội nghị

Tham dự Hội nghị có Tiên sỹ luật Dương Khánh - Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội luật gia tỉnh; đồng chí Hà Sỹ Thắng - Thư ký Hội luật gia tỉnh. Về phía huyện có các đồng chí: Nguyễn Hữu Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - PCT Thường trực HĐND huyện; Lê Huy Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - PCT Thường trực UBND huyện; Thái Xuân Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện Ủy - Chủ tịch Hội luật gia huyện Thọ Xuân; các đồng chí là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện theo Quyết định 536/QĐ-UBND, ngày 15/3/ 2018 của Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí là hội viên Hội luật gia huyện; Chủ tịch, PCT HĐND, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sỹ luật Dương Khánh - nguyên giám đốc Sở tư pháp - PCT TT Hội luật gia tỉnh giới thiệu một số văn bản luật, gồm: Bộ Luật Hình sự số 100/2015-QH13, ngày 27/11/2015 của Quốc Hội; Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13; Văn bản hợp nhất số 01/VBHN - VPQH ngày 10/7/2017 của Văn phòng Quốc hội của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 và Luật sô 12/2017/QH14; Luật tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016 của Quốc hội (hiệu lực từ 01/01/2018); Nghị định số 162/2017/NĐ - CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo (Hiệu lực từ 01/01/2018) và giải đáp pháp luật.

Thông qua Hội nghị, nhằm tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, kiến thức pháp luật, đặc biệt trong hoạt động trợ giúp pháp lý cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã, góp phần thiết thực vào việc ngăn chặn và hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân