Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh

Ngày 30/03/2020 16:58:46

Mức xử phạt các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh được quy định cụ thể như sau: