Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
902
Hôm qua:
1397
Tuần này:
4562
Tháng này:
21075
Tất cả:
536253

Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND, UBND huyện và lãnh đạo các phòng ngành năm 2017

Ngày 18/05/2017 16:12:13


LỊCH CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN KHÓA XIX

- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 48
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 47

- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 45
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 44
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 43
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 41
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 34
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 32
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 31
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 30
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 28
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 27
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 26
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 25
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 23
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 22LỊCH CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN VÀ LÃNH ĐẠO PHÒNG, NGÀNH

- Lịch tuần thứ 48 của Thường trực UBND huyện
- Lịch tuần thứ 47 của Thường trực UBND huyện
- Lịch tuần thứ 46 của Thường trực UBND huyện
- Lịch tuần thứ 45 của Thường trực UBND huyện
- Lịch tuần thứ 44 của Thường trực UBND huyện
- Lịch tuần thứ 43 của Thường trực UBND huyện
- Lịch tuần thứ 42 của Thường trực UBND huyện

- Lịch tuần thứ 41 của Thường trực UBND huyện
- Lịch tuần thứ 35 của Thường trực UBND huyện
- Lịch tuần thứ 34 của Thường trực UBND huyện
- Lịch tuần thứ 33 của Thường trực UBND huyện

- Lịch tuần thứ 32 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 31 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 30 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 29 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 28 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 27 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 26 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 25 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 23 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 21 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 20 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 18 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 17 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 16 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 15 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 14 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 13 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 12 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 11 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 10 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 09 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 08 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 07 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 04, 05 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 02 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 01 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngànhThông báo lịch công tác của Thường trực HĐND, UBND huyện và lãnh đạo các phòng ngành năm 2017

Đăng lúc: 18/05/2017 16:12:13 (GMT+7)


LỊCH CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN KHÓA XIX

- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 48
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 47

- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 45
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 44
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 43
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 41
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 34
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 32
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 31
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 30
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 28
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 27
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 26
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 25
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 23
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 22LỊCH CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN VÀ LÃNH ĐẠO PHÒNG, NGÀNH

- Lịch tuần thứ 48 của Thường trực UBND huyện
- Lịch tuần thứ 47 của Thường trực UBND huyện
- Lịch tuần thứ 46 của Thường trực UBND huyện
- Lịch tuần thứ 45 của Thường trực UBND huyện
- Lịch tuần thứ 44 của Thường trực UBND huyện
- Lịch tuần thứ 43 của Thường trực UBND huyện
- Lịch tuần thứ 42 của Thường trực UBND huyện

- Lịch tuần thứ 41 của Thường trực UBND huyện
- Lịch tuần thứ 35 của Thường trực UBND huyện
- Lịch tuần thứ 34 của Thường trực UBND huyện
- Lịch tuần thứ 33 của Thường trực UBND huyện

- Lịch tuần thứ 32 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 31 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 30 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 29 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 28 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 27 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 26 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 25 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 23 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 21 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 20 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 18 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 17 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 16 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 15 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 14 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 13 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 12 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 11 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 10 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 09 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 08 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 07 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 04, 05 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 02 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành
- Lịch tuần thứ 01 của Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ngành