Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
441
Hôm qua:
585
Tuần này:
441
Tháng này:
14711
Tất cả:
342158

Lịch công tác của Thường trực HĐND, UBND huyện năm 2018

Ngày 10/01/2018 14:04:16

THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND HUYỆN NĂM 2018


I. LỊCH CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 17
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 16
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 15

Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 14

Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 11
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 10
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 09
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 06

Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 05
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 04
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 03
Lịch làm việc của Thường trực HĐND tuần thứ 02
Lịch Làm việc của Thường trực HĐND tuần thứ 01

II. LỊCH CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 29
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 28

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 27

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 26

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 25

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 24

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 23

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 22

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 21

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 20

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 19

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 18

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 17

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 16

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 15

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 14

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 13

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 12

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 11

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 10

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 09
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 08
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 06
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 05
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 04

Lịch công tác của Thường trực HĐND, UBND huyện năm 2018

Đăng lúc: 10/01/2018 14:04:16 (GMT+7)

THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND HUYỆN NĂM 2018


I. LỊCH CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 17
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 16
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 15

Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 14

Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 11
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 10
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 09
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 06

Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 05
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 04
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 03
Lịch làm việc của Thường trực HĐND tuần thứ 02
Lịch Làm việc của Thường trực HĐND tuần thứ 01

II. LỊCH CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 29
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 28

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 27

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 26

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 25

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 24

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 23

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 22

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 21

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 20

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 19

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 18

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 17

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 16

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 15

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 14

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 13

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 12

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 11

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 10

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 09
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 08
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 06
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 05
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 04