Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
723
Hôm qua:
991
Tuần này:
6315
Tháng này:
22103
Tất cả:
1013144

Lịch công tác của Thường trực HĐND, UBND huyện năm 2018

Ngày 10/01/2018 14:04:16

THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND HUYỆN NĂM 2018


I. LỊCH CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN


Lịch công tác của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 44
Lịch công tác của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 33
lịch công tác của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 31
Lịch công tác của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 28
Lịch công tác của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 26

Lịch công tác của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 25
Lịch công tác của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 24

Lịch công tác của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 23
Lịch công tác của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 22

Lịch công tác của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 21

Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 20

Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 19
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 18
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 17
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 16
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 15

Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 14

Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 11
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 10
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 09
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 06

Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 05
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 04
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 03
Lịch làm việc của Thường trực HĐND tuần thứ 02
Lịch Làm việc của Thường trực HĐND tuần thứ 01

II. LỊCH CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN


Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 46
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 44
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 33
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 32
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 31
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 30

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 29
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 28

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 27

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 26

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 25

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 24

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 23

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 22

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 21

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 20

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 19

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 18

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 17

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 16

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 15

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 14

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 13

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 12

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 11

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 10

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 09
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 08
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 06
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 05
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 04

Lịch công tác của Thường trực HĐND, UBND huyện năm 2018

Đăng lúc: 10/01/2018 14:04:16 (GMT+7)

THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND HUYỆN NĂM 2018


I. LỊCH CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN


Lịch công tác của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 44
Lịch công tác của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 33
lịch công tác của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 31
Lịch công tác của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 28
Lịch công tác của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 26

Lịch công tác của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 25
Lịch công tác của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 24

Lịch công tác của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 23
Lịch công tác của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 22

Lịch công tác của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 21

Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 20

Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 19
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 18
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 17
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 16
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 15

Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 14

Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 11
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 10
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 09
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 06

Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 05
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 04
Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tuần thứ 03
Lịch làm việc của Thường trực HĐND tuần thứ 02
Lịch Làm việc của Thường trực HĐND tuần thứ 01

II. LỊCH CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN


Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 46
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 44
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 33
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 32
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 31
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 30

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 29
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 28

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 27

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 26

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 25

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 24

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 23

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 22

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 21

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 20

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 19

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 18

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 17

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 16

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 15

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 14

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 13

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 12

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 11

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 10

Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 09
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 08
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 06
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 05
Lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần thứ 04