Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
56
Hôm qua:
1175
Tuần này:
2808
Tháng này:
31627
Tất cả:
575035

Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện mô hình chợ ATTP và xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn huyện năm 2017

Ngày 14/08/2017 15:18:29

Chiều ngày 27/7/2017, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 74/KH-UBND, ngày 03/7/2017 của UBND huyện về thực hiện mô hình chợ ATTP và xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn huyện năm 2017. Đồng chí Lê Văn Duyệt, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo các phòng, ngành: Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Trung tâm Y tế, Trạm Thú y, Đài Truyền thanh; Chủ tịch UBND các xã: Bắc Lương, Xuân Giang, Thọ Hải, Xuân Lai; Ban quản lý chợ Neo, xã Bắc Lương, Chợ Rạng, xã Xuân Giang.

Tại hội nghị đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng đã trình bày Kế hoạch số 74/KH-UBND, ngày 03/7/2017 của UBND huyện về thực hiện mô hình chợ ATTP và xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn huyện năm 2017. Theo đó, trong những năm qua công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn huyện đã được các cấp uyyr Đảng, chính quyền, các ngành thường xuyển quan tâm chỉ đạo và đã có những chuyển biến đáng kể theo chiều hướng tích cực từ khâu sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Tuy nhiên, việc đảm bảo ATTP còn nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập ảnh hưởng đến phát triển sản xuất, sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Để thực hiện tốt có hiệu quả mô hình chợ ATTP và xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn huyện năm 2017, UBND huyện đã đề ra mục tiêu đó là: Xây dựng chợ và cửa hàng kinh doanh các mặt hàng thực phẩm đạt tiêu chí về ATTP, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh gây ra cho người tiêu dùng. Hỗ trợ phát triển sản xuất thực phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng ổn định và bền vững, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, bảo vệ giống nòi và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển con người Việt Nam. Về mục tiêu cụ thể: UBND huyện đề ra mục tiêu phấn đấu trọng năm 2017, trên địa bàn huyện xây dựng được 02 chợ đảm bảo ATTP là chợ Neo, xã Bắc Lương và chợ Rạng, xã Xuân Giang và 04 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn tại xã Xuân Lai, Thọ Hải, Xuân Giang, Bắc Lương. Cũng tại hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị đã phát biểu thống nhất cao với Kế hoạch của UBND huyện; tuy nhiên, một số đơn vị vẫn còn băn khoăn như: Công tác quản lý giết mổ hiện nay còn gặp nhiều khó khăn; công tác quản lý chất cấm trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi còn nhiều hạn chế; việc quản lý, giám sát thực phẩm không đảm bảo ATTP của các ban quản lý chợ còn nhiều khó khăn; việc chuyển đổi diện tích đất hai lúa để xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm tại xã Xuân Lai chậm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng cửa hàng,…

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Duyệt, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp, các ngành trong công tác triển khai thực hiện đảm bảo công tác vệ sinh ATTP. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của các phòng, ngành, địa phương trong công tác quản lý Nhà nước về vệ si nh ATTP. Để năm 2017, triển khai có hiệu quả các mô hình chọ ATTP và cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn huyện, đồng chí nhấn mạnh:

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở phải tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở để nhân dân hiểu rõ, nhận thức đúng đắn về công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả Kế hoạch hành động của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác đảm bảo vệ sinh ATTP; thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt về thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh ATTP; kịp thời phát hiện và công khai trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở đối với những tập thể, cá nhân vi phạm công tác vệ sinh ATTP.

UBND các xã tiến hành lựa chọn địa điểm xây dựng quầy kinh doanh thực phẩm an toàn, hoàn thành xong trước ngày 10/8/2017, giao phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với phòng Nông nghiệp, phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn xã Xuân Lai khẩn trương hoàn thành việc chuyển đổi múc đích đất xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, hoàn thành xong trong tháng 8/2017.

UBND các xã, thị trấn tổ chức ký cám kết với các hộ sản xuất, kinh doanh, Ban Quản lý chợ để xác định rõ nguồn gốc sản phẩm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở giết mổ trên địa bàn huyện. Đề nghị UBND xã Bắc Lương chỉ đạo Ban Quản lý các chợ Neo, xã Bắc Lương khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí về chợ đảm bảo các điều kiện theo quy định chợ đảm bảo an toàn thực phẩm, hoàn thành trong tháng 8/2017. Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với UBND xã Xuân Giang hoàn thiện các thủ tục tổ chức đấu thầu chuyển đổi chợ Rạng, xã Xuân Giang.

Đối với các tiêu chí liên quan đến tiểu thương trong chợ, giao cho Ban Quản lý các chợ tham mưu cho UBND xã làm việc với các tiểu thương, các hộ kinh doanh trong chợ cám kết thực hiện đảm bảo các điều kiện đối với chợ đảm bảo an toàn thực phẩm, hoàn thành xong trước ngày 15/9/2017. Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với phòng Y tế tiến hành tập huấn cấp giấy chứng nhận đảm bảo ATTP cho các tiểu thương, các hộ sản xuất kinh doanh, hoàn thành xong trước ngày 15/8/2017. Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Nông nghiệp tham mưu cho UBND huyện hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp đảm bảo theo quy định. Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì việc hướng dẫn các xã thực hiện chợ, cửa hàng kinh doanh an toàn thực phẩm đảm bảo đúng quy định. Giao phòng Y tế chủ trì phối hợp với các phòng, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh; thường xuyên báo cáo Thường trực UBND huyện về kết quả triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm để kịp thời chỉ đạo.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân

Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện mô hình chợ ATTP và xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn huyện năm 2017

Đăng lúc: 14/08/2017 15:18:29 (GMT+7)

Chiều ngày 27/7/2017, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 74/KH-UBND, ngày 03/7/2017 của UBND huyện về thực hiện mô hình chợ ATTP và xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn huyện năm 2017. Đồng chí Lê Văn Duyệt, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo các phòng, ngành: Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Trung tâm Y tế, Trạm Thú y, Đài Truyền thanh; Chủ tịch UBND các xã: Bắc Lương, Xuân Giang, Thọ Hải, Xuân Lai; Ban quản lý chợ Neo, xã Bắc Lương, Chợ Rạng, xã Xuân Giang.

Tại hội nghị đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng đã trình bày Kế hoạch số 74/KH-UBND, ngày 03/7/2017 của UBND huyện về thực hiện mô hình chợ ATTP và xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn huyện năm 2017. Theo đó, trong những năm qua công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn huyện đã được các cấp uyyr Đảng, chính quyền, các ngành thường xuyển quan tâm chỉ đạo và đã có những chuyển biến đáng kể theo chiều hướng tích cực từ khâu sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Tuy nhiên, việc đảm bảo ATTP còn nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập ảnh hưởng đến phát triển sản xuất, sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Để thực hiện tốt có hiệu quả mô hình chợ ATTP và xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn huyện năm 2017, UBND huyện đã đề ra mục tiêu đó là: Xây dựng chợ và cửa hàng kinh doanh các mặt hàng thực phẩm đạt tiêu chí về ATTP, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh gây ra cho người tiêu dùng. Hỗ trợ phát triển sản xuất thực phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng ổn định và bền vững, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, bảo vệ giống nòi và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển con người Việt Nam. Về mục tiêu cụ thể: UBND huyện đề ra mục tiêu phấn đấu trọng năm 2017, trên địa bàn huyện xây dựng được 02 chợ đảm bảo ATTP là chợ Neo, xã Bắc Lương và chợ Rạng, xã Xuân Giang và 04 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn tại xã Xuân Lai, Thọ Hải, Xuân Giang, Bắc Lương. Cũng tại hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị đã phát biểu thống nhất cao với Kế hoạch của UBND huyện; tuy nhiên, một số đơn vị vẫn còn băn khoăn như: Công tác quản lý giết mổ hiện nay còn gặp nhiều khó khăn; công tác quản lý chất cấm trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi còn nhiều hạn chế; việc quản lý, giám sát thực phẩm không đảm bảo ATTP của các ban quản lý chợ còn nhiều khó khăn; việc chuyển đổi diện tích đất hai lúa để xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm tại xã Xuân Lai chậm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng cửa hàng,…

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Duyệt, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp, các ngành trong công tác triển khai thực hiện đảm bảo công tác vệ sinh ATTP. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của các phòng, ngành, địa phương trong công tác quản lý Nhà nước về vệ si nh ATTP. Để năm 2017, triển khai có hiệu quả các mô hình chọ ATTP và cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn huyện, đồng chí nhấn mạnh:

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở phải tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở để nhân dân hiểu rõ, nhận thức đúng đắn về công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả Kế hoạch hành động của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác đảm bảo vệ sinh ATTP; thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt về thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh ATTP; kịp thời phát hiện và công khai trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở đối với những tập thể, cá nhân vi phạm công tác vệ sinh ATTP.

UBND các xã tiến hành lựa chọn địa điểm xây dựng quầy kinh doanh thực phẩm an toàn, hoàn thành xong trước ngày 10/8/2017, giao phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với phòng Nông nghiệp, phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn xã Xuân Lai khẩn trương hoàn thành việc chuyển đổi múc đích đất xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, hoàn thành xong trong tháng 8/2017.

UBND các xã, thị trấn tổ chức ký cám kết với các hộ sản xuất, kinh doanh, Ban Quản lý chợ để xác định rõ nguồn gốc sản phẩm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở giết mổ trên địa bàn huyện. Đề nghị UBND xã Bắc Lương chỉ đạo Ban Quản lý các chợ Neo, xã Bắc Lương khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí về chợ đảm bảo các điều kiện theo quy định chợ đảm bảo an toàn thực phẩm, hoàn thành trong tháng 8/2017. Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với UBND xã Xuân Giang hoàn thiện các thủ tục tổ chức đấu thầu chuyển đổi chợ Rạng, xã Xuân Giang.

Đối với các tiêu chí liên quan đến tiểu thương trong chợ, giao cho Ban Quản lý các chợ tham mưu cho UBND xã làm việc với các tiểu thương, các hộ kinh doanh trong chợ cám kết thực hiện đảm bảo các điều kiện đối với chợ đảm bảo an toàn thực phẩm, hoàn thành xong trước ngày 15/9/2017. Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với phòng Y tế tiến hành tập huấn cấp giấy chứng nhận đảm bảo ATTP cho các tiểu thương, các hộ sản xuất kinh doanh, hoàn thành xong trước ngày 15/8/2017. Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Nông nghiệp tham mưu cho UBND huyện hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp đảm bảo theo quy định. Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì việc hướng dẫn các xã thực hiện chợ, cửa hàng kinh doanh an toàn thực phẩm đảm bảo đúng quy định. Giao phòng Y tế chủ trì phối hợp với các phòng, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh; thường xuyên báo cáo Thường trực UBND huyện về kết quả triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm để kịp thời chỉ đạo.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân