Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1196
Hôm qua:
1223
Tuần này:
5276
Tháng này:
26091
Tất cả:
766022

QUY TRÌNH CÁC PHÒNG

Ngày 26/09/2017 15:58:00

TT

Tên quy trình

Mã tài liệu

1.

Quy trình cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

QT.TP.01

2.

Quy trình đăng ký và quản lý hộ tịch

QT.TP.02

3.

Quy trình Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

QT.TCKH.01

4.

Quy trình cấp, cấp đổi đăng ký kinh doanh với hộ kinh doanh

QT.TCKH.02

5.

Quy trình đăng ký kinh doanh hợp tác xã

QT.TCKH.03

6.

Quy trình Cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

QT.TCKH.04

7.

Quy trình xét hưởng trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội

QT.TBXH.01

8.

Quy trình cấp, cấp lại, đổi thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

QT.TBXH.02

9.

Quy trình hỗ trợ kinh phí mai tang phí cho đối tượng bảo trợ xã hội

QT.TBXH.03

10.

Quy trình miễn, hoãn chấp hành tại trung tâm bảo trợ xã hội

QT.TBXH.04

11.

Quy trình cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công”, cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ.

QT.TBXH.05

12.

Quy trình Đề nghị cấp Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo.

QT.TBXH.06

13.

Quy trình thành lập, giải thể, thay đổi tên cơ sở, trụ sở, Giám đốc, quy chế của cơ sở bảo trợ ngoài công lập

QT.TBXH.07

14.

Quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

QT.TTr.01

15.

Quy trình Thanh tra

QT.TTr.02

16.

Quy trình cấp, cấp đổi, gia hạn giấy phép kinh doanh Karaoke, vũ trường

QT.VH.01

17.

Quy trình cấp giấy công nhận làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa

QT.VH.02

18.

Quy trinh thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, đăng ký hoạt động thư viện cấp huyện

QT.VH.03

19.

Quy trinh thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, tổ chức hoạt động thể thao, cấp thẻ cộng tác viên TDTT.

QT.VH.04

20.

Quy trình Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở

QT.GD.01

21.

Quy trình thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường mầm non, tiểu học, THCS, TT học tập cộng đồng

QT.GD.02

22.

Quy trình Chuyển trường đối với học sinh THCS

QT.GD.03

23.

Quy trình tuyển sinh vào trường nội trú huyện, tiếp nhận học sinh cấp THCS, đăng ký học theo chế độ cử tuyển.

QT.GD.04

24.

Quy trình Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

QT.TNMT.01

25.

Quy trình Thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

QT.TNMT.02

26.

Quy trình đăng ký, xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

QT.TNMT.03

27.

Quy trình thu hồi đất

QT.TNMT.04

28.

Quy trình giao đất, gia hạn sử dụng đất

QT.TNMT.05

29.

Quy trình xác nhận cam kết bảo vệ môi trường

QT.TNMT.06

30.

Quy trình Cấp mới, cấp lại, cấp sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu.

QT.CT.01

31.

Quy trình cấp mới, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá.

QT.CT.02

32.

Quy trình Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện

QT.CT.03

33.

Quy trình Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện.

QT.CT.04

34.

Quy trình cấp giấy phép xây dựng

QT.CT.05

35.

Quy trình cấp giấy chứng nhận quền sở hữu nhà

QT.CT.06

36.

Quy trình Phê duyệt Nội quy chợ của các chợ loại 2 và 3

QT.CT.07

37.

Quy trình ra quyết định hành chính cho các tổ chức tôn giáo

QT.NV.01

38.

Quy trình Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện (thị xã, thành phố), xã (phường, thị trấn)

QT.NV.02

39.

Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính

QT.VP.01

40.

Quy trình quản lý văn bản đi, đến

QT.VP.02

41.

Quy trình cấp phép khai thác gỗ và lâm sản; Cấp phép tỉa thưa, khai thác rừng trồng; Cho thuê rừng

QT.NN.01

42.

Quy trình thẩm định thiết kế cơ sở công trình thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn

QT.NN.02

43.

Quy trình cấp bù thủy lợi phí; Hỗ trợ xây dựng kiên cố hóa kênh mương nội đồng

QT.NN.03

44.

Quy trình cấp phép về chăn nuôi thú y

QT.NN.04

45.

Quy trình cấp phép về lâm nghiệp

QT.NN.05

QUY TRÌNH CÁC PHÒNG

Đăng lúc: 26/09/2017 15:58:00 (GMT+7)

TT

Tên quy trình

Mã tài liệu

1.

Quy trình cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

QT.TP.01

2.

Quy trình đăng ký và quản lý hộ tịch

QT.TP.02

3.

Quy trình Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

QT.TCKH.01

4.

Quy trình cấp, cấp đổi đăng ký kinh doanh với hộ kinh doanh

QT.TCKH.02

5.

Quy trình đăng ký kinh doanh hợp tác xã

QT.TCKH.03

6.

Quy trình Cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

QT.TCKH.04

7.

Quy trình xét hưởng trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội

QT.TBXH.01

8.

Quy trình cấp, cấp lại, đổi thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

QT.TBXH.02

9.

Quy trình hỗ trợ kinh phí mai tang phí cho đối tượng bảo trợ xã hội

QT.TBXH.03

10.

Quy trình miễn, hoãn chấp hành tại trung tâm bảo trợ xã hội

QT.TBXH.04

11.

Quy trình cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công”, cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ.

QT.TBXH.05

12.

Quy trình Đề nghị cấp Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo.

QT.TBXH.06

13.

Quy trình thành lập, giải thể, thay đổi tên cơ sở, trụ sở, Giám đốc, quy chế của cơ sở bảo trợ ngoài công lập

QT.TBXH.07

14.

Quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

QT.TTr.01

15.

Quy trình Thanh tra

QT.TTr.02

16.

Quy trình cấp, cấp đổi, gia hạn giấy phép kinh doanh Karaoke, vũ trường

QT.VH.01

17.

Quy trình cấp giấy công nhận làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa

QT.VH.02

18.

Quy trinh thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, đăng ký hoạt động thư viện cấp huyện

QT.VH.03

19.

Quy trinh thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, tổ chức hoạt động thể thao, cấp thẻ cộng tác viên TDTT.

QT.VH.04

20.

Quy trình Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở

QT.GD.01

21.

Quy trình thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường mầm non, tiểu học, THCS, TT học tập cộng đồng

QT.GD.02

22.

Quy trình Chuyển trường đối với học sinh THCS

QT.GD.03

23.

Quy trình tuyển sinh vào trường nội trú huyện, tiếp nhận học sinh cấp THCS, đăng ký học theo chế độ cử tuyển.

QT.GD.04

24.

Quy trình Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

QT.TNMT.01

25.

Quy trình Thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

QT.TNMT.02

26.

Quy trình đăng ký, xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

QT.TNMT.03

27.

Quy trình thu hồi đất

QT.TNMT.04

28.

Quy trình giao đất, gia hạn sử dụng đất

QT.TNMT.05

29.

Quy trình xác nhận cam kết bảo vệ môi trường

QT.TNMT.06

30.

Quy trình Cấp mới, cấp lại, cấp sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu.

QT.CT.01

31.

Quy trình cấp mới, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá.

QT.CT.02

32.

Quy trình Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện

QT.CT.03

33.

Quy trình Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện.

QT.CT.04

34.

Quy trình cấp giấy phép xây dựng

QT.CT.05

35.

Quy trình cấp giấy chứng nhận quền sở hữu nhà

QT.CT.06

36.

Quy trình Phê duyệt Nội quy chợ của các chợ loại 2 và 3

QT.CT.07

37.

Quy trình ra quyết định hành chính cho các tổ chức tôn giáo

QT.NV.01

38.

Quy trình Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện (thị xã, thành phố), xã (phường, thị trấn)

QT.NV.02

39.

Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính

QT.VP.01

40.

Quy trình quản lý văn bản đi, đến

QT.VP.02

41.

Quy trình cấp phép khai thác gỗ và lâm sản; Cấp phép tỉa thưa, khai thác rừng trồng; Cho thuê rừng

QT.NN.01

42.

Quy trình thẩm định thiết kế cơ sở công trình thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn

QT.NN.02

43.

Quy trình cấp bù thủy lợi phí; Hỗ trợ xây dựng kiên cố hóa kênh mương nội đồng

QT.NN.03

44.

Quy trình cấp phép về chăn nuôi thú y

QT.NN.04

45.

Quy trình cấp phép về lâm nghiệp

QT.NN.05