Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
HUYỆN THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NTM NÂNG CAO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG BA HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                         
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Chính sách chất lượng & Mục tiêu chất lượng của UBND huyện

Đăng lúc: 12/07/2017 (GMT+7)
100%

 MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

Căn cứ vào chính sách chất lượng đã đề ra, căn cứ vào tình hình cung cấp dịch vụ hành chính công của UBND huyện Thọ Xuân trong những năm gần đây và hướng phát triển trong những năm tới; mục tiêu chất lượng của UBND huyện Thọ Xuân được đặt ra từ nay tới cuối năm 2017 đạt được các mục tiêu sau đây như  sau:

1. Đảm bảo 100% các công việc được giải quyết theo đúng trình tự và đúng quy định của pháp luật, không có khiếu nại về thời gian, quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, và thái độ của cán bộ công chức, viên chức trong việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo được sử lý thỏa đáng, nhanh đúng quy định.

3. Hoàn thành 100% kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của UBND huyện Thọ Xuân  năm 2017. Phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 15-18%.

5. Hệ thống quản lý chất lượng của UBND huyện được đánh giá chứng nhận vào quý IV năm 2012. Các cam kết nêu trên được xem xét thường xuyên nhằm cải tiến liên tục, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của toàn xã hội và công cuộc cải cách hành chính

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

Với phương châm:

Toàn thể cán bộ công chức, viên chức của UBND huyện Thọ Xuân cam kết không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động nhằm thỏa mãn một cách tốt nhất mọi nhu cầu hợp pháp của tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật, thông qua việc áp dụng một cách có hiệu quả, hiệu lực HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực cán bộ công chức để thực hiện tốt chức năng, thẩm quyền của cơ quan quản lý Nhà nước, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Đặt mục tiêu thỏa mãn yêu cầu của tổ chức, công dân. Tôn trọng và quan hệ đối xử thân thiện bình đẳng với khách hàng, thực hiện các thủ tục hành chính đảm bảo thời gian và đúng quy định của pháp với phương châm “ Công bằng - Công khai - Minh bạch”.