Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

TT

Phòng ban

Bản mô tả và phân công trách nhiệm

1

Văn phòng HĐND-UBND huyện

VP.doc 

2

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

KTHT.doc 

3

Phòng Lao động TBXH

 LĐTBXH.doc

4

Phòng Nông nghiệp

 NN.doc

5

Phòng Nội vụ

 

6

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 TCKH.doc

7

Phòng Tài nguyên - Môi trường

TNMT.doc 

8

Phòng Tư pháp

 TP.doc

9

Phòng Văn hóa - TT

 

10

Phòng Y tế

 

11

Phòng Thanh tra

 

12

Phòng Giáo dục

GD&ĐT.doc