Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
HUYỆN THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NTM NÂNG CAO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG BA HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                         
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Mô tả công việc và phân công nhiệm vụ

Đăng lúc: 27/09/2017 (GMT+7)
100%

TT

Phòng ban

Bản mô tả và phân công trách nhiệm

1

Văn phòng HĐND-UBND huyện

VP.doc 

2

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

KTHT.doc 

3

Phòng Lao động TBXH

 LĐTBXH.doc

4

Phòng Nông nghiệp

 NN.doc

5

Phòng Nội vụ

 

6

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 TCKH.doc

7

Phòng Tài nguyên - Môi trường

TNMT.doc 

8

Phòng Tư pháp

 TP.doc

9

Phòng Văn hóa - TT

 

10

Phòng Y tế

 

11

Phòng Thanh tra

 

12

Phòng Giáo dục

GD&ĐT.doc