Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

1. Thường trực UBND huyện

Ngày 31/05/2017 07:50:12

THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

Họ và tên:

Lê Đình Hải

Quê quán:

Xuân Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Năm sinh:

1967

Thường trú:

Thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Chức vụ :

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại

0912 275 423

Họ và tên:

Lê Huy Hoàng

Quê quán:

Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Năm sinh:

1959

Thường trú:

Thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Chức vụ :

UV Thường vụ, P. Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Điện thoại

0936 460 868

Họ và tên:

Lê Văn Duyệt

Quê quán:

Thọ Hải, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Năm sinh:

1963

Thường trú:

Thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Chức vụ :

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại

0917 670 568

Họ và tên:

Nguyễn Ngọc Thức

Quê quán:

Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Năm sinh:

1970

Thường trú:

Thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Chức vụ :

Huyện Uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại

0919 767 558

1. Thường trực UBND huyện

Đăng lúc: 31/05/2017 07:50:12 (GMT+7)

THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

Họ và tên:

Lê Đình Hải

Quê quán:

Xuân Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Năm sinh:

1967

Thường trú:

Thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Chức vụ :

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại

0912 275 423

Họ và tên:

Lê Huy Hoàng

Quê quán:

Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Năm sinh:

1959

Thường trú:

Thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Chức vụ :

UV Thường vụ, P. Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Điện thoại

0936 460 868

Họ và tên:

Lê Văn Duyệt

Quê quán:

Thọ Hải, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Năm sinh:

1963

Thường trú:

Thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Chức vụ :

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại

0917 670 568

Họ và tên:

Nguyễn Ngọc Thức

Quê quán:

Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Năm sinh:

1970

Thường trú:

Thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Chức vụ :

Huyện Uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại

0919 767 558