Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
485
Hôm qua:
744
Tuần này:
485
Tháng này:
25887
Tất cả:
987034

1. Ủy ban MTTQ huyện
Chức năng: Công tác dân chủ, pháp luật; Công tác dân tộc, tôn giáo; Công tác tuyên truyền và tập hợp quần chúng; Công tác tài chính các cơ quan: MTTQ, Huyện đoàn, Hội Nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ;

Đồng chí: Hoàng Lộc Ninh
Chức vụ: Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện
Điện thoại: 0974 946 999

Đồng chí: Đỗ Văn Triệu
Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện
Điện thoại: 0934 606 585

Đồng chí: Lê Thị Lập
Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện
Điện thoại: 0965 129 378

2. Liên đoàn Lao động huyện gồm:
Chức năng: Phụ trách công tác tuyên truyền, giáo dục và xây dựng cơ sở;- Phụ trách công tác nữ công.

Đồng chí: Nguyễn Thành Luân
Chức vụ: Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện
Điện thoại: 0983 541 376

Đồng chí: Nguyễn Danh Thắng
Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện
Điện thoại: 0984 338 559

3. Huyện đoàn
Chức năng: Công tác tuyên truyên vận động, giáo dục ĐV TTN; Công tác Đoàn - Hội - Đội.

Đồng chí: Phan Thanh Dũng
Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn
Điện thoại:  0983 620 456

Đồng chí: Nguyễn Thị Nga
Chức vụ: Phó Bí thư Huyện đoàn
Điện thoại:  0984.338.559

Đồng chí: LêTrọng Quý
Chức vụ: Phó Bí thư Huyện đoàn
Điện thoại: 0943.232.335 

4.  Hội liên hiệp Phụ nữ huyện
Chức năng: Công tác Hội và phong trào phụ nữ; Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động và tập hợp các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn huyện

.

Đồng chí: Mai Thị Mùi
Chức vụ: Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện
Điện thoại: 09112 538 252

Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện
Điện thoại: 0901 754 036

Đồng chí: Hoàng Thị Hồng
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện
Điện thoại: 0948 570 411

5.  Hội Nông dân huyện

Chức năng: Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp; Công tác Hội và phong trào nông dân.

Đồng chí: Lê Tất Vang
Chức vụ: Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện
Điện thoại: 0902 097 547 

Đồng chí: Lê Như Quang
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện
Điện thoại: 0989 756 611

6.  Hội Cựu chiến binh huyện
Chức năng:  Công tác tuyên truyền vận động, tập hợp CCB và phong trào CCB; Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội;

Đồng chí: Lê Quốc Ẩm
Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện
Điện thoại: 0982 300 553

Đồng chí: Nguyễn Vũ Thực
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện
Điện thoại: 0373 605 228

Đồng chí: Lê Thanh Bình
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện
Điện thoại: 0982 868 328