Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng tả ngạn sông Chu

Ngày 24/11/2020 16:25:20

Thời gian qua, huyện Thọ Xuân đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng tả ngạn sông Chu; Đề án phát triển kinh tế - xã hội xã Quảng Phú, tạo sự phát triển khá toàn diện cho vùng tả ngạn sông Chu.

Toàn cảnh xã Xuân Thiên

Tổng giá trị sản xuất toàn vùng năm 2020 (theo giá so sánh) ước đạt 5.490 tỷ đồng, gấp 1,6 lần năm 2016. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 43,2 triệu đồng, gấp 1,4 lần năm 2016. Hình thành vùng sản xuất giống lúa thuần và một số mô hình trang trại phát triển theo hướng tích tụ đất đai đạt hiệu quả cao; đến hết năm 2018 có 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Sản xuất đồ gỗ tại Thuận Minh

Các ngành nghề truyền thống phát triển đa dạng, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất được nâng lên; một số nhà máy được đầu tư xây dựng tại Xuân Lai, Trường Xuân góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của vùng được tập trung đầu tư, nhất là hệ thống công sở, công trình giáo dục, y tế, giao thông, đê điều,... tạo sự kết nối trong vùng, liên vùng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Công tác quy hoạch, phát triển đô thị được quan tâm, xã Xuân Lai, phố Đầm xã Xuân Thiên được công nhận đô thị loại V.

Trường Tiểu học Thọ Lập

Các hoạt động văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; Đền thờ Lê Hoàn được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt và điểm du lịch cấp tỉnh, di tích lịch sử cách mạng Yên Trường được trùng tu, tôn tạo. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, giáo dục mũi nhọn được chú trọng; đến hết năm 2020, có 46 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 97,8%; 100% các xã trong vùng đạt chuẩn quốc gia về y tế. Số lượng hộ nghèo giảm từ 1.833 hộ năm 2016 xuống còn 120 hộ năm 2020. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng tả ngạn sông Chu nói riêng và huyện Thọ Xuân nói chung.

Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHT, TT và DL Thọ Xuân

Hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng tả ngạn sông Chu

Đăng lúc: 24/11/2020 16:25:20 (GMT+7)

Thời gian qua, huyện Thọ Xuân đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng tả ngạn sông Chu; Đề án phát triển kinh tế - xã hội xã Quảng Phú, tạo sự phát triển khá toàn diện cho vùng tả ngạn sông Chu.

Toàn cảnh xã Xuân Thiên

Tổng giá trị sản xuất toàn vùng năm 2020 (theo giá so sánh) ước đạt 5.490 tỷ đồng, gấp 1,6 lần năm 2016. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 43,2 triệu đồng, gấp 1,4 lần năm 2016. Hình thành vùng sản xuất giống lúa thuần và một số mô hình trang trại phát triển theo hướng tích tụ đất đai đạt hiệu quả cao; đến hết năm 2018 có 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Sản xuất đồ gỗ tại Thuận Minh

Các ngành nghề truyền thống phát triển đa dạng, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất được nâng lên; một số nhà máy được đầu tư xây dựng tại Xuân Lai, Trường Xuân góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của vùng được tập trung đầu tư, nhất là hệ thống công sở, công trình giáo dục, y tế, giao thông, đê điều,... tạo sự kết nối trong vùng, liên vùng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Công tác quy hoạch, phát triển đô thị được quan tâm, xã Xuân Lai, phố Đầm xã Xuân Thiên được công nhận đô thị loại V.

Trường Tiểu học Thọ Lập

Các hoạt động văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; Đền thờ Lê Hoàn được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt và điểm du lịch cấp tỉnh, di tích lịch sử cách mạng Yên Trường được trùng tu, tôn tạo. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, giáo dục mũi nhọn được chú trọng; đến hết năm 2020, có 46 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 97,8%; 100% các xã trong vùng đạt chuẩn quốc gia về y tế. Số lượng hộ nghèo giảm từ 1.833 hộ năm 2016 xuống còn 120 hộ năm 2020. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng tả ngạn sông Chu nói riêng và huyện Thọ Xuân nói chung.

Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHT, TT và DL Thọ Xuân