Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

 THÔNG TIN DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT

Thông tin liên lạc

Tệp đính kèm

1

Danh bạ điện thoại Huyện ủy

 DB1.doc

2

Danh bạ điện thoại HĐND huyện

 DB2.doc

3

Danh bạ điện thoại UBND huyện

DB3.doc 

4

Danh bạ điện thoại các đơn vị trên địa bàn

DB4.doc

5

Danh bạ điện thoại các xã, thị trấn

DB5.doc