Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

 


 

- Họ và Tên: Nguyễn Văn Hùng

- Chức vụ:  Bí thư Huyện ủy

- Điện thoại: 0913293953
- Họ và Tên: Phạm Mai Anh

- Chức vụ:  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

- Điện thoại: 0915.244.591

  (DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN THỌ XUÂN NHIỆM KỲ 2015 - 2020:  BTV2015-2020.doc)


BAN TỔ CHỨC
Chức năng: Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Công tác tổng hợp, thống kê, thi đua khen thưởng; 

- Họ và tên: Lê Văn Tiến

- Chức vụ: Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức, Trưởng ban KT-XH HĐND huyện

- Điện thoại: 0237 3605 558

- Họ và tên: Đỗ Đình Thanh

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

- Điện thoại: 0912 797 525 

- Họ và tên: Lê Thị Thanh Tâm

- Chức vụ: Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức
- Điện thoại: 0948 502 911

 


ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY
Chức năng: Công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch của cấp ủy, của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy và nhiệm vụ do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giao; Công tác kiểm tra khi dấu hiệu vi phạm; kỷ luật đảng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Công tác tổng hợp, thống kê; 

- Họ và tên: Thái Xuân Cường

- Chức vụ: Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện;

- Điện thoại: 0912 980 678 

 

- Họ và tên: Lê Ngọc Tuấn

- Chức vụ: Phó Chủ nhiệm UBKT

- Điện thoại: 01276 062 345 


  BAN TUYÊN GIÁO
Chức năng: Công tác tư tưởng chính trị và công tác lý luận chính trị; Công tác khoa giáo và công tác lịch sử; Công tác thông tin tuyên truyền và văn hóa, văn nghệ; 

- Họ và tên: Nguyễn Xuân Hải
- Chức vụ: UV Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo
- Điện thoại: 0942 873 636

- Họ và tên: Lê Văn Sâm

- Chức vụ: Phó Trưởng ban Tuyên giáo

- Điện thoại:  0919 006 268 


 VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY
Chức năng: Công tác tổng hợp; Công tác văn thư, lưu trữ, tài chính; Công tác cơ yếu, quản trị mạng; Công tác phục vụ 

- Họ và tên: Vũ Mạnh Hà

- Chức vụ: Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0917 689 636 

- Họ và tên: Lê Kiều Anh

- Chức vụ:  Phó Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0919 013 868


BAN DÂN VẬN
 Chức năng: Công tác Dân vận của hệ thống chính trị; công tác dân tộc - tôn giáo; Công tác XDCS & thực hiện QCDC; 

- Họ và tên: Lê Thị Lan

- Chức vụ: Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận
- Điện thoại: 0917 201535

- Họ và tên: Đinh Thị Chi

- Chức vụ: Phó Trưởng ban Dân vận

- Điện thoại: 0932 224 984