Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Danh bạ điện thoại các đơn vị

Ngày 11/05/2017 14:43:22


THÔNG TIN DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT

Thông tin liên lạc

Tệp đính kèm

1

Danh bạ điện thoại Huyện ủy

DB1.doc

2

Danh bạ điện thoại HĐND huyện

DB2.doc

3

Danh bạ điện thoại UBND huyện

DB3.doc

4

Danh bạ điện thoại các đơn vị trên địa bàn

DB4.doc

5

Danh bạ điện thoại các xã, thị trấn

DB5.doc

Danh bạ điện thoại các đơn vị

Đăng lúc: 11/05/2017 14:43:22 (GMT+7)


THÔNG TIN DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT

Thông tin liên lạc

Tệp đính kèm

1

Danh bạ điện thoại Huyện ủy

DB1.doc

2

Danh bạ điện thoại HĐND huyện

DB2.doc

3

Danh bạ điện thoại UBND huyện

DB3.doc

4

Danh bạ điện thoại các đơn vị trên địa bàn

DB4.doc

5

Danh bạ điện thoại các xã, thị trấn

DB5.doc