Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
494
Hôm qua:
1316
Tuần này:
6708
Tháng này:
27395
Tất cả:
570803

Thủ tục hành chính

Cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với công dân Việt Nam (trực tiếp cho người có yêu cầu)
 
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Công dân chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định đã được công khai.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
a. Địa điểm tiếp nhận:
 Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tư pháp
b. Thời gian tiếp nhận:
 Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo     quy định)
c. Trình tự tiếp nhận:
 Kiểm tra giấy tờ theo quy định pháp luật, người đến nộp hồ sơ phải xuất trình để đối chiếu (nếu có); sự đầy đủ, hợp lệ và nội dung hồ sơ:  
1. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận; vào sổ theo dõi, viết biên lai thu lệ phí và viết phiếu hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ.
2. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ phải viết giấy hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ thực hiện theo quy định của pháp luật.
3. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn người đến nộp hồ sơ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.
Bước 3: Xử lý hồ sơ
- Trong thời hạn 01 ngày (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ) Phòng Hành chính tư pháp-Bổ trợ tư pháp, viết Phiếu xác minh lý lịch tư pháp, trình Lãnh đạo ký và chuyển cho Phòng Hồ sơ-Công an tỉnh Thanh Hóa;
- Trong thời hạn 07 ngày Phòng Hồ sơ-Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện việc xác minh lý lịch tư pháp và thông báo kết quả xác minh cho Sở Tư pháp.
Đối với trường hợp công dân yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mà đã cư trú tại nhiều nơi trong nước hoặc đã có thời gian cư trú ở nước ngoài. Trong thời hạn 17 ngày Phòng Hồ sơ-Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện việc xác minh lý lịch tư pháp và thông báo kết quả xác minh cho Sở Tư pháp.
- Trong thời hạn 02 ngày, Phòng Hành chính tư pháp-Bổ trợ tư pháp hoàn chỉnh Phiếu lý lịch tư pháp trình Lãnh đạo ký, đóng dấu Sở Tư pháp, vào sổ cấp Phiếu lý lịch tư pháp; chuyển bản chính Phiếu lý lịch tư pháp cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở để trả cho công dân.
Các trường hợp nêu trên, nếu phải tra cứu thêm tại Tòa án thì thời hạn được kéo dài thêm 05 ngày làm việc.
Bước 4: Trả kết quả:
a. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp.
b. Thời gian:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo      quy định)
c. Trình tự trả:  Công dân nộp lại Phiếu hẹn; nhận kết quả.
2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp.
3. Hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp: 01 bản chính.
- Giấy chứng minh nhân dân: 01 bản sao.
- Sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác chứng minh nơi thường trú của đương sự : 01 bản sao.
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết
- Trường hợp công dân yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp chỉ cư trú trong tỉnh thời hạn là 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Trường hợp công dân yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp đã cư trú tại nhiều nơi trong nước hoặc đã có thời gian cư trú ở nước ngoài thời hạn là 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Các trường hợp nêu trên, nếu phải tra cứu thêm tại Tòa án thì thời hạn được kéo dài thêm 05 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tư pháp
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh Thanh Hóa; Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát (Bộ Công an) và Tòa án nhân dân(trong trường hợp cần thiết).
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai :
Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫusố 02/TP-LLTP).
8. Phí, lệ phí:
Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp
100.000đ/ đồng/lần cấp/người
Đối với công dân VN cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa thuộc Chương trình 135 mức thu lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp 50.000 đồng/lần cấp/người
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu lý lịch tư pháp
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT/BTP-BCA, ngày 08/02/1999 của Bộ tư pháp-Bộ Công an.
- Quyết định số 1192/QĐ-UBND, ngày 20/4/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong công tác đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và cấp phiếu lý lịch    tư pháp.
- Quyết định số 94/2004/QĐ/BTC, ngày 07/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính,về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp
- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
- Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Tải tệp tin