Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
458
Hôm qua:
1316
Tuần này:
6672
Tháng này:
27359
Tất cả:
570767

Thủ tục hành chính

Hợp đồng với các tổ chức, đơn vị tổ chức thực hiện các dự án, đề án thuộc chương trình giảm nghèo (tập huấn, tuyên truyền dạy nghề cho người nghèo, dạy nghề người tàn tật..)
 NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ (hợp đồng) đầy đủ theo quy định đã được công khai

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

a. Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

b. Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa (Số 74, Tô Vĩnh Diện, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa)

c. Trình tự tiếp nhận hồ sơ:

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả kiểm tra các thủ tục, tính pháp lý của hồ sơ, chuyển hồ sơ tới Phòng bảo trợ xã hội. Phòng bảo trợ xã hội thông báo trực tiếp cho cá nhân, tổ chức chuẩn bị cho việc ký kết Hợp đồng

Bước 3: Xử lý hồ sơ

+ Phòng Bảo trợ xã hội báo cáo Giám đốc Sở việc ký kết, thực hiện  hợp đồng.

+ Thành phần tham gia thực hiện ký kết Hợp đồng của Sở Lao động Thương binh xã hội gồm: Giám đốc Sở, Phòng Kế hoạch tài chính hoặc Phòng Bảo trợ xã hội (Bên A) tiến hành ký hợp đồng với các tổ chức, đơn vị (Bên B).

+ Hợp đồng được lập  thành 04 bản, hai bên đại diện cùng ký.

Bước 4: Trả kết quả

a. Địa điểm: Tại trụ sở của đơn vị, tổ chức hay cá nhân tổ chức thực hiện các dự án, đề án thuộc chương trình giảm nghèo

b. Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, Tết).

c. Trình tự: Hợp đồng được làm thành 04 bản: Mỗi bên lưu 02 bản giao trực tiếp tại buổi ký  hợp đồng.

2. Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa

3. Hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Hợp đồng trách nhiệm (01 bản chính);

 b) Số lượng hồ sơ:   04   (bộ);

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể

5. Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

6. Đối tượng thực hiện TTHC:  Cá nhân, tổ chức                                                                  

7. Yêu cầu  hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai :  Không                                                              

8. Phí, lệ phí:  Không                                                                 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

- Hợp đồng trách nhiệm (hoặc Hợp đồng kinh tế)

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:  Không

11. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Hợp đồng Kinh tế ngày 25/9/1989 của nước CHXHCN Việt Nam.

- Nghị định 17/HĐBT ngày 16/1/1990 của Hội đồng bộ trưởng  nay là (Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế.