Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
440
Hôm qua:
1316
Tuần này:
6654
Tháng này:
27341
Tất cả:
570749

Thủ tục hành chính

Thanh lý hợp đồng với các tổ chức, đơn vị tổ chức thực hiện các dự án, đề án thuộc chương trình giảm nghèo (tập huấn, tuyên truyền dạy nghề cho người nghèo, dạy nghề người tàn tật..)
 NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

- Tổ chức chuẩn bị hồ sơ thanh lý (hợp đồng) đầy đủ theo quy định đã được công khai

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

a. Địa điểm: Trụ sở của đơn vị, tổ chức hay cá nhân tổ chức thực hiện các dự án, đề án thuộc chương trình giảm nghèo

b. Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

 c. Trình tự tiếp nhận hồ sơ:

 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả kiểm tra các thủ tục, tính pháp lý của hồ sơ, chuyển hồ sơ tới Phòng bảo trợ xã hội.  Phòng bảo trợ xã hội thông báo trực tiếp cho đơn vị, cá nhân, tổ chức chuẩn bị cho việc thanh lý hợp đồng

Bước 3: Xử lý hồ sơ

+ Phòng Bảo trợ xã hội báo cáo Giám đốc Sở việc thanh lý hợp đồng.

+ Thành phần tham gia thực hiện thanh lý Hợp đồng của Sở Lao động - Thương binh xã hội gồm: Giám đốc Sở, Phòng Kế hoạch tài chính hoặc Phòng Bảo trợ xã hội (Bên A) tiến hành thanh lý hợp đồng với các tổ chức, đơn vị (Bên B).

+ Biên bản thanh lý hợp đồng được lập  và hai bên đại diện cùng ký.

Bước 4: Trả kết quả

a. Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, Tết).

b. Địa điểm: Trụ sở của đơn vị, tổ chức hay cá nhân tổ chức thực hiện các dự án, đề án thuộc chương trình giảm nghèo

c. Trình tự: Biên bản thanh lý hợp đồng được làm thành 04 bản: Mỗi bên lưu 02 bản giao trực tiếp tại buổi thanh lý hợp đồng.

2. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở của đơn vị, tổ chức hay cá nhân tổ chức thực hiện các dự án, đề án thuộc chương trình giảm nghèo

3. Hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Hợp đồng trách nhiệm  (01 bản chính);

- Các hoá đơn, giấy tờ chứng từ có liên quan tới Hợp đồng (01 bản chính);

- Biên bản thanh lý hợp đồng (01 bản chính);

 b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ);

4. Thời hạn giải quyết

Không quy định thời gian cụ thể

5. Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

c) Cơ quan phối hợp (nếu có):

6. Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân ; Tổ chức                                                                   

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai :  Không                                                               

8. Phí, lệ phí:  Không                                                                

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC:  Biên bản thanh lý hợp đồng

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của TTHC

Pháp lệnh Hợp đồng Kinh tế ngày 25/9/1989 của nước CHXHCN Việt Nam.

Nghị định 17/HĐBT ngày 16/1/1990 của Hội đồng bộ trưởng  nay là (Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế.