Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Thủ tục hành chính

Xác nhận nguồn gốc lâm sản trên khâu lưu thông
 
Cơ quan Công bố/Công khaiUBND tỉnh Thanh Hóa
Mã thủ tụcT-THA-225611-TT
Cấp thực hiệnCấp Huyện
Loại TTHCTTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vựcLâm nghiệp
Trình tự thực hiện
 Tên bướcMô tả bước 
1.Chuẩn bị hồ sơ:Tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định. 
2.Tiếp nhận hồ sơ:1. Địa điểm: Tại Hạt Kiểm lâm cấp huyện nơi có lâm sản.
2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân, tổ chức:
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.
 
3.Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp kiểm tra hồ sơ và lâm sản đảm bảo đúng quy định, Hạt kiểm cấp huyện tiến hành xác nhận ngay.
- Trường hợp cần phải xác minh về nguồn gốc lâm sản trước khi xác nhận thì Hạt kiểm lâm cấp huyện thông báo ngay cho chủ lâm sản biết và tiến hành xác minh những vấn đề chưa rõ về hồ sơ lâm sản, nguồn gốc lâm sản, số lượng, khối lượng, loại lâm sản; kết thúc xác minh sẽ lập biên bản xác minh. Sau khi xác minh, nếu không có vi phạm Hạt kiểm lâm cấp huyện sẽ tiến hành ngay việc xác nhận lâm sản theo quy định. Thời gian xác nhận lâm sản trong trường hợp này tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp xác minh phát hiện có vi phạm Hạt kiểm lâm cấp huyện sẽ lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
 
4.Trả kết quả:1. Địa điểm trả: Tại Hạt Kiểm lâm cấp huyện nơi nộp hồ sơ.
2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
Lưu ý: Trường hợp vận chuyển lâm sản nội bộ (vận chuyển lâm sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc) gồm các loại lâm sản: gỗ khai thác chính từ rừng tự nhiên của tổ chức; Tre, Nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của tổ chức; Lâm sản khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác của tổ chức (Đối với rừng tự nhiên); Lâm sản khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh hay các hoạt động khai thác lâm sinh phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề của tổ chức (Đối với rừng tự nhiên); Đối với khai thác tận dụng những cây gỗ đứng chết khô, chết cháy, cây đổ gẫy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh của tổ chức (Đối với rừng tự nhiên); Đối với khai thác tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa, nhựa thông trong rừng tự nhiên (trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng) của tổ chức (Các loại lâm sản trong danh mục quản lý Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên); Đối với khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm của tổ chức; Đối với gỗ khai thác từ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm của hộ gia đình; Đối với lâm sản nhập khẩu; Đối với lâm sản sau xử lý tịch thu):
Sau khi có xác nhận của Hạt Kiểm lâm cấp huyện mà Tổ chức trong nước; tổ chức nước ngoài có nhu cầu vận chuyển lâm sản nội bộ thì trong quá trình vận chuyển phải có các giấy tờ tương ứng với những trường hợp sau:
- Khi vận chuyển lâm sản nội bộ trong địa bàn của một tỉnh hoặc vận chuyển lâm sản ngoài gỗ giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc không cùng địa bàn của một tỉnh cần có những giấy tờ sau:
+ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ;
+ Bảng kê lâm sản.
- Khi vận chuyển lâm sản nội bộ giữa các đơn vị hoạch toán phụ thuộc không cùng địa bàn của một tỉnh cần có những giấy tờ sau:
+ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ;
+ Bảng kê lâm sản có xác nhận của Hạt Kiểm lâm cấp huyện.
 
Cách thức thực hiện
Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
 Thành phần hồ sơ 
1.Bảng kê lâm sản (có mẫu): 01 bản chính; 
2.Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hoá đơn xuất khẩu (nếu có): 01 bản; 
3.Các tài liệu về nguồn gốc của lâm sản theo quy định hiện hành của Nhà nước (có hướng dẫn đính kèm - Phụ lục 01): 01 bộ bản chính. 
Số bộ hồ sơ01 bộ bản chính.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiVăn bản quy định
Bang ke lam san.doc 
PhíKhông có thông tin
Lệ phíKhông có thông tin
Mức giáKhông có thông tin
Thời hạn giải quyếtKhông quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phải xác minh, nếu sau khi xác minh không có vi phạm thì thời gian xác nhận là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiệnTất cả
Cơ quan thực hiệnHạt Kiểm lâm huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết địnhHạt Kiểm lâm huyện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơKhông có thông tin
Cơ quan được ủy quyềnkhông
Cơ quan phối hợpkhông
Kết quả thực hiệnXác nhận vào bảng kê lâm sản.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHCKhông có thông tin
Đánh giá tác động TTHCKhông có thông tin