Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
774
Hôm qua:
1159
Tuần này:
1933
Tháng này:
22748
Tất cả:
762679

Thủ tục hành chính

Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình Dầu khí (bao gồm cả xăng dầu và khí dầu hoá lỏng)
  Trình tự thực hiện

*Bước1. Chuẩn bị hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

*Bước 2:Tiếp nhận hồ sơ:

a. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương.

 Số 45A, đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hoá.

b. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết).

c. Trình tự tiếp nhận hồ sơ: Khi nhận hồ sơ, cán bộ, công chức phòng chuyên môn làm việc trực tiếp tại bộ phận và trả kết quả, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

    + Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả trao cho người nộp.

    + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ làm lại hồ sơ theo quy định. Thủ tục hồ sơ theo quy định được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

*Bước 3 : Xử lý hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn. Tại phòng chuyên môn, Chuyên viên xử lý hồ sơ  theo quy định và kết hợp thẩm định thực tế tại đơn vị. Nếu hồ sơ được tham gia ý kiến có đủ các điều kiện theo quy định, Phòng chuyên môn sẽ hoàn thiện thủ tục trình Giám đốc Sở Công Thương ký Kết quả tham gia ý kiến về TKCS và phát hành.

*Bước 4: Trả kết quả:

a. Địa điểm trả kết quả: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương.

b.Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định).

c Trình tự trả kết quả:

 Công dân nộp lại phiếu hẹn; nhận kết quả.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Thanh Hoá

Thành phần, số lượng hồ sơ

1)  Công văn xin tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở. (Bản chính).

2)  Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng công trình. (Bản chính).

3)  Tài liệu thiết kế cơ sở dự án, gồm: Thuyết minh TKCS và hệ thống bản vẽ TKCS. (Bản chính)

Nội dung Dự án đầu tư và TKCS thực hiện theo qui định hiện hành, được hướng dẫn thêm tại Phụ lục 3 đi kèm.

4)  Văn bản chấp thuận đầu tư hoặc văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của cấp có thẩm quyền. (Bản chính hoặc Bản sao công chứng)

5)  Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản, khảo sát xây dựng, khảo sát thuỷ văn công trình. (Bản sao công chứng)

6)  Biên bản nghiệm thu TKCS, nghiệm thu kết quả khảo sát về khoáng sản, xây dựng, thuỷ văn giữa chủ đầu tư và tư vấn thiết kế. (Bản chính hoặc bản sao công chứng).

7)  Hồ sơ năng lực và pháp lý của của chủ đầu tư và tư vấn. (Bản chính hoặc bản sao công chứng)

8)  Các văn bản khác của cấp có thẩm quyền về:

a.   Qui hoạch chi tiết xây dựng khu vực đầu tư công trình (Bản sao công chứng)  hoặc văn bản cung cấp thông tin về qui hoạch xây dựng khu vực đầu tư công trình (Bản sao công chứng).

b.   Thoả thuận sử dụng đất cho dự án (Bản sao công chứng).

c.   Thoả thuận về phòng chống cháy nổ cho công trình (Bản sao công chứng).

d.    Báo cáo (hoặc Phương án) đánh giá tác động môi trường và văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận của cơ quan chức năng về bảo vệ môi trường sinh thái (Bản sao công chứng).

e.   Thoả thuận về sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình (cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, thông tin liên lạc …) (Bản sao công chứng)

f.          Thoả thuận về an toàn vận hành công trình ngầm (nếu có liên quan) (Bản sao công chứng).

g.       Thoả thuận về khai thác tài nguyên thiên nhiên (nếu có) (Bản sao công chứng).

h.   Thoả thuận về hành lang bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá, các công trình điện, giao thông, thuỷ lợi, an ninh quốc phòng (nếu có) (Bản sao công chứng).

i.     Các văn bản khác có liên quan tuỳ thuộc tính chất, qui mô đặc thù

của công trình (Bản sao công chứng).

Thời hạn giải quyết

Tính theo ngày làm việc và kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

- Đối với Dự án nhóm B: Không quá 15 ngày.

- Đối với Dự án nhóm C: Không quá 10 ngày.

Đối tượng thực hiện

- Cá nhân                                                              

 - Tổ chức

Cơ quan thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Thanh Hoá

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Yêu cầu thực hiện

 

Kết quả thực hiện

- Văn bản chấp thuận.

Căn cứ pháp lý

- Luật xây dựng năm 2003.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình.