Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
70
Hôm qua:
617
Tuần này:
1329
Tháng này:
11328
Tất cả:
230973

Thủ tục hành chính

Đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh.
 Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ.

a. Địa điểm:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.

b. Thời gian:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định) .

c. Trình tự:

 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

 - Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ và viết Phiếu hẹn trả kết quả.

 - Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không đúng quy định thì viết Phiếu hướng dẫn để  công dân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ.

 - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ sang Phòng Tài chính - Kế hoạch.

 - Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, xử lý hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bước 4. Trả kết quả.

a. Địa điểm:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.

b. Thời gian:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày nghi lễ, tết theo quy định).

c. Trình tự:

Cá nhân trình Phiếu hẹn, nộp lệ phí và nhận kết quả.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (01 bản chính, có mẫu);

2. Giấy chứng minh thư nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình (01 bản sao chứng thực);

3.  Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề (01 bản);

4.  Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định (01 bản);

Thời hạn giải quyết

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.

Lệ phí

Lệ phí đăng ký kinh doanh 30.000 đồng/1 lần cấp. 

Tên mẫu đơn tờ khai: 18.doc

Yêu cầu thực hiện

-  Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh.

 - Tên hộ kinh doanh phải đảm bảo gồm 02 thành tố:

 Loại hình: Hộ kinh doanh.

  Tên riêng hộ kinh doanh đúng theo quy định.

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận

Căn cứ pháp lý

 - Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

 - Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

 - Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

 - Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 22/6/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

 - Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 cuỉa Chính phủ về đăng ky kinh doanh;

   - Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/1/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung Thụng tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

   - Thông tư liên tịch số 07/2001/TTLT/BKH-TCTK ngày 01/11/2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê hướng dẫn ngành nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh;

  - Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Thanh Hoá quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân  tỉnh.;

 - Quyết định 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thựchiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.