Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
64
Hôm qua:
617
Tuần này:
1323
Tháng này:
11322
Tất cả:
230967

Thủ tục hành chính

Đình chỉ hoạt động của trường Tiểu học
  Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Uỷ ban nhân dân cấp xã đề nghị đình chỉ trường Tiểu học chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

a. Địa điểm tiếp nhận:

Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

b. Bộ phận tiếp nhận:

Công chức phụ trách công tác tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

c. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

d. Trình tự tiếp nhận:

     Công chức phụ trách công tác tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố kiểm tra thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ, nếu:

    + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;

    + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

    Phòng giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra, xác nhận lý do đình chỉ hoạt động đối với trường Tiểu học và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết định.

Bước 4. Trả kết quả:

a. Địa điểm trả:

Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

b. Bộ phận trả:

Công chức phụ trách công tác tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

c. Thời gian trả:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

d. Trình tự trả:

Đến ngày hẹn, tổ chức, cá nhân đem phiếu hẹn đến nhận kết quả.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng GD-ĐT thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Uỷ ban nhân dân cấp xã lập biên bản gửi phòng giáo dục và đào tạo về việc trường Tiểu học vi phạm quy định tại Điều lệ Trường Tiểu học: (01 bản chính).

Thời hạn giải quyết

Không quy định về thời gian.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện

Trực tiếp tại Phòng GD-ĐT thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

Lệ phí

 

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Yêu cầu thực hiện

 

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.

Căn cứ pháp lý

 Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI;

  Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

  Quyết định số 51/2007/QĐ- BGD&ĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường tiểu học.