Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
88
Hôm qua:
807
Tuần này:
5870
Tháng này:
22448
Tất cả:
395276

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp quận, huyện
STTTên thủ tụcMức độ
1Thành lập trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố2
2Sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, giải thể trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao trên địa bàn huyện2
3Cấp thẻ cộng tác viên thể dục thể thao2
4Đăng ký hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở.2
5Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.2
6Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (ngoài cơ sở tôn giáo).2
7Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của chức sắc, nhà tu hành, tín đồ trong huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.2
8Chấp thuận tổ chức các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.2
9Đăng ký hoạt động của hội đoàn tôn giáo (không phải là hội đoàn do tổ chức tôn giáo lập ra chỉ nhằm phục vụ lễ nghi tôn giáo) có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.1
10Đăng ký hoạt động của dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.2
11Tiếp nhận thông báo việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.1
12Tiếp nhận thông báo việc tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một xã, phường, thị trấn nhưng trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.1
13Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện (thị xã, thành phố), xã (phường, thị trấn).2
14Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch2
15Bổ sung những nội dung chưa được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh2
16Điều chỉnh những nội dung trong sổ đăng ký hộ tịch và các giấy tờ khác không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh2
17Xác định lại giới tính của một người trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ về giới tính2
18Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký cho người từ đủ 14 tuổi trở lên2
19Cấp lại bản chính giấy khai sinh trong trường hợp bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung2
20Xác định lại dân tộc của người con theo dân tộc của người cha hoặc dân tộc của người mẹ2
21Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt2
22Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt2
23Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài2
24Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản có tính chất song ngữ2
25Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ2
26Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài2
27Tiếp công dân của UBND cấp huyện.1
28Xử lý đơn tại cấp huyện.1
29Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện.1
30Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện1