Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
122
Hôm qua:
1175
Tuần này:
2874
Tháng này:
31693
Tất cả:
575101

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp quận, huyện
STTTên thủ tụcMức độ
1Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài2
2Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài2
3Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)2
4Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài2
5Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân3
6Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài2
7 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài2
8Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã2
9Đăng ký khi hợp tác xã chia2
10Đăng ký khi hợp tác xã tách2
11Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất2
12Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)2
13Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)2
14Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện)2
15Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã2
16Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã2
17Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã2
18Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã2
19Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã2
20Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)2
21Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã2
22Đăng ký thành lập hộ kinh doanh2
23Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh2
24Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh2
25Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh2
26Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh2
27Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá2
28Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân thuộc làng nghề (mục đích kinh doanh).2
29Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân (mục đích kinh doanh).2
30Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu.2