Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
73
Hôm qua:
580
Tuần này:
6091
Tháng này:
18931
Tất cả:
299035

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp quận, huyện
STTTên thủ tụcMức độ
1Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã2
2Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã2
3Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã2
4Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)2
5Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã2
6Đăng ký thành lập hộ kinh doanh2
7Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh2
8Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh2
9Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh2
10Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh2
11Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá2
12Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá2
13Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân thuộc làng nghề (mục đích kinh doanh).2
14Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân (mục đích kinh doanh).2
15Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu.2
16Phê duyệt Nội quy chợ của các chợ loại 2 và 3.2
17Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình Điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo.2
18Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình Hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp.2
19Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác.2
20Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình Dầu khí (bao gồm cả xăng dầu và khí dầu hoá lỏng)2
21Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoảng sản.2
22Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình cơ khí, luyện kim.2
23Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện.1
24Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện.2
25Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện.2
26Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện.2
27Hỗ trợ kính phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp bị chết.2
28Xác nhận bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh2
29Chi hỗ trợ trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm2
30Đề nghị cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công"2