Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
21
Hôm qua:
1013
Tuần này:
1034
Tháng này:
24100
Tất cả:
396928

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp quận, huyện
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)2
2Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện)2
3Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã2
4Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã2
5Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã2
6Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã2
7Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã2
8Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)2
9Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã2
10Đăng ký thành lập hộ kinh doanh2
11Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh2
12Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh2
13Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh2
14Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh2
15Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá2
16Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân thuộc làng nghề (mục đích kinh doanh).2
17Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân (mục đích kinh doanh).2
18Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu.2
19Phê duyệt Nội quy chợ của các chợ loại 2 và 3.2
20Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình Điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo.2
21Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình Hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp.2
22Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác.2
23Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình Dầu khí (bao gồm cả xăng dầu và khí dầu hoá lỏng)2
24Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoảng sản.2
25Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình cơ khí, luyện kim.2
26Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện.1
27Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện.2
28Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện.2
29Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện.2
30Hỗ trợ kính phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp bị chết.2