Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
57
Hôm qua:
617
Tuần này:
1316
Tháng này:
11315
Tất cả:
230960

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp quận, huyện
STTTên thủ tụcMức độ
1Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn1
2Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp THCS1
3Tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp THCS1
4Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn1
5Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn1
6Giải thể trường Tiểu học1
7Giải thể trường Trung học cơ sở1
8Đăng kí học theo chế độ cử tuyển1
9Tuyển sinh vào trường nội trú huyện1
10Thành lập trường Mầm non theo loại hình tư thục1
11Thành lập Trường Tiểu học tư thục.1
12Thành lập trường Trung học cơ sở tư thục.1
13Sát nhập, chia, tách trường Mầm non tư thục.1
14Sát nhập, chia tách trường Trung học cơ sở tư thục1
15Chấm dứt hoạt động kinh doanh đối với hộ kinh doanh.1
16Cấp Giấy xác nhận tạm dừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh.1
17Giải thể trường Tiểu học theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức thành lập trường1
18Cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở1
19Thành lập trường Mầm non theo loại hình dân lập.1
20Sát nhập, chia, tách trường Mầm non theo loại hình dân lập1
21Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở1
22Chuyển trường đối với học sinh THCS1
23Đình chỉ hoạt động của trường Mầm non1
24Cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn 1
25Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện.1
26Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện.1
27Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện.1
28 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện.1
29Thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện.1
30 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện.1