Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
648
Hôm qua:
666
Tuần này:
5229
Tháng này:
18069
Tất cả:
298173

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp quận, huyện
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp bản sao Trích lục hộ tịch1
2Đăng ký phương tiện lần đàu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa 1
3Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện1
4Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa (cấp huyện2
5 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa2
6Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật2
7Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện ( cấp huyện)2
8Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính khác.2
9Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện ( cấp huyện)2
10Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện2
11Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ2
12Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng2
13Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình1
14Thủ tục cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ2
15Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy2
16Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy1
17Cấp bản sao từ sổ gốc2
18Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận2
19Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận2
20Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được).2
21Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch2
22Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch2
23Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.2
24Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp2
25Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp2
26Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản1
27Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản2
28Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản2
29Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản2
30Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.2