Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
HUYỆN THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NTM NÂNG CAO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG BA HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                         
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thông báo nhanh

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Thọ Xuân    Đăng 1 tháng trước · 172 lượt xem
Thông báo số nộp hồ sơ    Đăng 7 tháng trước · 745 lượt xem
THÔNG BÁO    Đăng 8 tháng trước · 461 lượt xem
Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân năm 2020    Đăng 8 tháng trước · 3453 lượt xem
Huyện Thọ Xuân hỗ trợ các huyện Quế Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) khắc phục hậu quả lũ lụt    Đăng 8 tháng trước · 336 lượt xem
Thông báo    Đăng 8 tháng trước · 1039 lượt xem
Thông báo    Đăng 9 tháng trước · 516 lượt xem
Hướng dẫn Công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng    Đăng 9 tháng trước · 408 lượt xem
Thông báo thí sinh chưa có bằng đạt chuẩn theo Luật và thiếu chứng chỉ theo quy định    Đăng 10 tháng trước · 858 lượt xem
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân năm 2020, theo Luật Giáo dục năm 2019    Đăng 10 tháng trước · 1576 lượt xem
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THỌ XUÂN NĂM 2020    Đăng 1 năm trước · 3481 lượt xem
Thông báo về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Thọ Xuân    Đăng 1 năm trước · 768 lượt xem
Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Thọ Xuân năm 2020    Đăng 1 năm trước · 15567 lượt xem
Thông báo chỉ thị khẩn số 09    Đăng 1 năm trước · 1351 lượt xem
Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 1 năm trước · 760 lượt xem
CÔNG KHAI NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA UBND TỈNH BĂN HÀNH NĂM 2020    Đăng 1 năm trước · 2783 lượt xem
BÁO CÁO CHÍNH SÁCH AN TOÀN GIAI ĐOẠN 1    Đăng 1 năm trước · 817 lượt xem
Công điện số 16: Về việc ứng phó với ATND trên biển Đông có thể mạnh lên thành bão và mưa kéo dài    Đăng 1 năm trước · 874 lượt xem
Công điện số 15: Về việc ứng phó với tình hình mưa lũ kéo dài và mực nước sông Cầu chày lên nhanh    Đăng 1 năm trước · 1090 lượt xem
Công điện số 14: Về viêc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có thể mạnh thành bão và mưa kéo dài    Đăng 1 năm trước · 894 lượt xem
Thông báo cấp báo động và mực nước trên các sông và lưu lượng xã nước Hồ Cửa Đặt    Đăng 1 năm trước · 946 lượt xem
Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân    Đăng 2 năm trước · 3005 lượt xem
CÔNG KHAI ĐỀ ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỌ XUÂN    Đăng 2 năm trước · 3736 lượt xem
Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch giáo viên mầm non huyện Thọ Xuân    Đăng 2 năm trước · 3380 lượt xem
Thông báo các văn bản chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn Châu Phi    Đăng 2 năm trước · 3667 lượt xem