Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lịch sử, văn hóa địa phương Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày 09/03/2018 19:35:30

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công văn 624-CV/TU, ngày 30/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường. Ngày 26/2/2018, liên ngành Ban Tuyên giáo Huyện ủy, phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn Thọ Xuân đã ban hành Kế hoạch số 01-KHLN/BTG-PGD-HĐ về việc triển khai tổ chức cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lịch sử, văn hóa địa phương Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Học tập theo gương Bác

Ảnh minh họa

Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, lối sống và đạo đức cách mạng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên toàn huyện. Thông qua cuộc thi nhằm giáo dục và phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng của Đảng bộ huyện Thọ Xuân, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất và người xứ Thanh nói chung, của con người và vùng đất Thọ Xuân – địa linh nhân kiệt nói riêng. Cuộc thi được triển khai sâu rộng, trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi thu hút sự tham gia hưởng ứng của tất cả giáo viên, nhân viên và học sinh trong các nhà trường.

Đối với nội dung cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lịch sử, văn hóa địa phương Thọ Xuân, Thanh Hóa nhằm chuyển tải các nội dung, đó là: Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tìm hiểu về lịch sử - văn hóa địa phương Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Kết quả hình ảnh cho Lam kinh

Bia Vĩnh Lăng – Lam Kinh

Về hình thức cuộc thi Ban Tổ chức lựa chọn nội dung thi trắc nghiệm, hình thức “Rung chuông vàng”. Thờ gian tổ chức cuộc thi cấp trường bắt đầu từ tháng 03 đến tháng 4/2018. Cấp huyện, tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh tiên tiến làm theo lời Bác; đồng thời tổ chức cuộc thi cấp huyện cho các học sinh tiên tiến làm thgeo lời Bác cho khối Tiểu học và THCS vào dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018); khối THPT, Trung tâm GDNN – GDTX vào dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018).

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ xây dựng Bộ câu hỏi, đáp án ở cả 3 cấp học, mỗi cấp học 100 câu hỏi, đồng thời thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả cuộc thi tại các trường và tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch tại các trường để xét và đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân

Triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lịch sử, văn hóa địa phương Thọ Xuân, Thanh Hóa

Đăng lúc: 09/03/2018 19:35:30 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công văn 624-CV/TU, ngày 30/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường. Ngày 26/2/2018, liên ngành Ban Tuyên giáo Huyện ủy, phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn Thọ Xuân đã ban hành Kế hoạch số 01-KHLN/BTG-PGD-HĐ về việc triển khai tổ chức cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lịch sử, văn hóa địa phương Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Học tập theo gương Bác

Ảnh minh họa

Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, lối sống và đạo đức cách mạng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên toàn huyện. Thông qua cuộc thi nhằm giáo dục và phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng của Đảng bộ huyện Thọ Xuân, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất và người xứ Thanh nói chung, của con người và vùng đất Thọ Xuân – địa linh nhân kiệt nói riêng. Cuộc thi được triển khai sâu rộng, trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi thu hút sự tham gia hưởng ứng của tất cả giáo viên, nhân viên và học sinh trong các nhà trường.

Đối với nội dung cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lịch sử, văn hóa địa phương Thọ Xuân, Thanh Hóa nhằm chuyển tải các nội dung, đó là: Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tìm hiểu về lịch sử - văn hóa địa phương Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Kết quả hình ảnh cho Lam kinh

Bia Vĩnh Lăng – Lam Kinh

Về hình thức cuộc thi Ban Tổ chức lựa chọn nội dung thi trắc nghiệm, hình thức “Rung chuông vàng”. Thờ gian tổ chức cuộc thi cấp trường bắt đầu từ tháng 03 đến tháng 4/2018. Cấp huyện, tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh tiên tiến làm theo lời Bác; đồng thời tổ chức cuộc thi cấp huyện cho các học sinh tiên tiến làm thgeo lời Bác cho khối Tiểu học và THCS vào dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018); khối THPT, Trung tâm GDNN – GDTX vào dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018).

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ xây dựng Bộ câu hỏi, đáp án ở cả 3 cấp học, mỗi cấp học 100 câu hỏi, đồng thời thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả cuộc thi tại các trường và tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch tại các trường để xét và đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân