Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Kết quả 02 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn huyện Thọ Xuân

Ngày 05/02/2018 10:48:25

Phát huy kết quả trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sau khi Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05) và trên cơ sở hướng dẫn của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị 05 một cách nghiêm túc, phù hợp với điều kiện chung của huyện. Do vậy, sau 02 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có chuyển biến nhất định trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện.

Để Chỉ thị 05 được nhận thức một cách sâu sắc và thực hiện nghiêm túc từ huyện đến các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức quán triệt những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với quán triệt Nghị quyết TW 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đến toàn thể cán bộ chủ chốt toàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai nghiêm túc; phân công cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Trung tâm BDCT huyện dự và theo dõi hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại cơ sở. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng quán triệt Chỉ thị đến từng chi bộ; mặt khác, trực tiếp triển khai đến đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn huyện, đội ngũ báo cáo viên, Đảng ủy các cơ quan Khối Đảng, UBND huyện, Khối dân….

Đối với chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mời Giáo sư Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt cho các đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý. Ban Thường vụ Huyện uỷ thành lập Tổ báo cáo viên gồm 8 đồng chí do Trưởng Ban Tuyên giáo làm Tổ trưởng để trực tiếp truyền đạt cho 41 xã, thị trấn; truyền đạt cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn huyện, đội ngũ báo cáo viên, Đảng ủy các cơ quan UBND huyện, Khối dân…

Đi đôi với quán triệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 45 triển khai thực hiện xuyên suốt Chỉ thị 05 đến năm 2020 từ huyện đến các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; trước mắt trong năm 2017, BTV Huyện ủy xác định 05 khâu đột phá cần tập trung giải quyết: về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; về công tác bảo đảm vệ sinh môi trường; về thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 80% trở lên, trong đó các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới và các xã về đích năm 2017 đạt 85% trở lên; về việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông, xe chở quá khổ, quá tải, không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gắn máy và các vi phạm về trật tự an toàn giao thông; về thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan đảng, nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội. Đặc biệt, trong Kế hoạch số 54 ngày 30/12/2016, Công văn 517-CV/HU Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị và thủ trưởng liên quan tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm bức xúc đã xác định và xem đây cũng là một nội dung làm cơ sở đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng trong năm này.

Ngoài ra, trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, lãnh đạo huyện quan tâm hướng mạnh về cơ sở giải quyết những búc xúc của nhân dân, cụ thể Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 04 Hội nghị đối thoại với bí thư chi bộ, trưởng thôn ở các cụm xã (Thọ Hải, Xuân Lập, Thọ Minh, Xuân Khánh) về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Qua đó, lắng nghe những ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân; từng bước tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở chi bộ, thôn, xóm, cơ sở, đem lại kết quả cụ thể, tạo sự phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân…Đây cũng được xem là một nội dung trong việc cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 05 trong 02 năm qua.

Để kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05. Đến nay, đã có một số đơn vị tích cực thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền thông qua hình thức sân khấu hóa như nhiều trường đã tổ chức được các cuộc thi kể chuyện, sưu tầm các hình ảnh, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh… lôi cuốn được đông đảo học sinh tham gia. 83/83 trường tiểu học, THCS tổ chức ngày hội “Thiếu nhi khỏe tiến bước lên đoàn” và tổ chức thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” cấp trường và có 80/83 Liên đội tham gia cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” cấp huyện..., Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đang xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lịch sử, văn hóa địa phương Thọ Xuân, Thanh Hóa” trong các trường học trên địa bàn huyện. Liên quan đến công tác tuyên truyền phải kể đến Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, đơn vị đã làm khá tốt việc xây dựng chuyên mục tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trong dịp kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về thăm Thanh Hóa. Đồng thời, đã tích cực tham gia Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật và báo chí về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 46 bài viết, phóng sự phản ánh về các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống Đài truyền thanh, trang Thông tin nội bộ của huyện.

Đối với chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch và có hướng dẫn cụ thể để các chi bộ, cơ quan, đoàn thể tổ chức học tập, sinh hoạt tại đơn vị, tập trung vào tháng 6, tháng 7 năm 2017. Riêng việc đăng ký làm theo, đến nay, đã có 220 cán bộ chủ chốt xây dựng kế hoạch và đánh giá kết quả của cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; đối với cấp xã cũng triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung này.

Với trách nhiệm là cơ tham mưu, Ban Tuyên giáo đã phối hợp với Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy xây dựng kế hoạch kiếm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017 đối với các tổ chức đảng để có cơ sở đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra tại 03 đơn vị nhìn chung nhận thấy cấp ủy, thủ trưởng đơn vị đều quan tâm triển khai thực hiện nội dung này.

Như vậy, sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 bước đầu cho thấy các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nội dung này một cách nghiêm túc, bám sát tinh thần của chỉ thị, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy và đều xác định đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng đảng; không dừng lại ở những chỉ đạo chung chung mà xác định đúng những vấn đề nổi cộm bức xúc để tập trung giải quyết. Trong đó, nổi lên vai trò trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu là hết sức quan trọng.

Phát huy những kết quả đạt được qua 02 năm thực hiện Chỉ thị 05, trong thời gian đến, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục quan tâm tổ chức thực hiện, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung của Chỉ thị này gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 –NQ/ TW khóa XII về xây dựng Đảng, Quy định số 47- QĐ/TW ngày 01/01/2011 “Về những điều đảng viên không được làm” và Quy định số 101-QĐ/ TW, ngày 07/6/2012 “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp” nhằm tăng sức chiến đấu trong việc phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, quyết tâm xây dựng Thọ Xuân trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2019.

Kết quả 02 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn huyện Thọ Xuân

Đăng lúc: 05/02/2018 10:48:25 (GMT+7)

Phát huy kết quả trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sau khi Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05) và trên cơ sở hướng dẫn của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị 05 một cách nghiêm túc, phù hợp với điều kiện chung của huyện. Do vậy, sau 02 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có chuyển biến nhất định trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện.

Để Chỉ thị 05 được nhận thức một cách sâu sắc và thực hiện nghiêm túc từ huyện đến các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức quán triệt những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với quán triệt Nghị quyết TW 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đến toàn thể cán bộ chủ chốt toàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai nghiêm túc; phân công cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Trung tâm BDCT huyện dự và theo dõi hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại cơ sở. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng quán triệt Chỉ thị đến từng chi bộ; mặt khác, trực tiếp triển khai đến đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn huyện, đội ngũ báo cáo viên, Đảng ủy các cơ quan Khối Đảng, UBND huyện, Khối dân….

Đối với chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mời Giáo sư Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt cho các đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý. Ban Thường vụ Huyện uỷ thành lập Tổ báo cáo viên gồm 8 đồng chí do Trưởng Ban Tuyên giáo làm Tổ trưởng để trực tiếp truyền đạt cho 41 xã, thị trấn; truyền đạt cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn huyện, đội ngũ báo cáo viên, Đảng ủy các cơ quan UBND huyện, Khối dân…

Đi đôi với quán triệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 45 triển khai thực hiện xuyên suốt Chỉ thị 05 đến năm 2020 từ huyện đến các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; trước mắt trong năm 2017, BTV Huyện ủy xác định 05 khâu đột phá cần tập trung giải quyết: về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; về công tác bảo đảm vệ sinh môi trường; về thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 80% trở lên, trong đó các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới và các xã về đích năm 2017 đạt 85% trở lên; về việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông, xe chở quá khổ, quá tải, không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gắn máy và các vi phạm về trật tự an toàn giao thông; về thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan đảng, nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội. Đặc biệt, trong Kế hoạch số 54 ngày 30/12/2016, Công văn 517-CV/HU Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị và thủ trưởng liên quan tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm bức xúc đã xác định và xem đây cũng là một nội dung làm cơ sở đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng trong năm này.

Ngoài ra, trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, lãnh đạo huyện quan tâm hướng mạnh về cơ sở giải quyết những búc xúc của nhân dân, cụ thể Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 04 Hội nghị đối thoại với bí thư chi bộ, trưởng thôn ở các cụm xã (Thọ Hải, Xuân Lập, Thọ Minh, Xuân Khánh) về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Qua đó, lắng nghe những ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân; từng bước tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở chi bộ, thôn, xóm, cơ sở, đem lại kết quả cụ thể, tạo sự phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân…Đây cũng được xem là một nội dung trong việc cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 05 trong 02 năm qua.

Để kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05. Đến nay, đã có một số đơn vị tích cực thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền thông qua hình thức sân khấu hóa như nhiều trường đã tổ chức được các cuộc thi kể chuyện, sưu tầm các hình ảnh, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh… lôi cuốn được đông đảo học sinh tham gia. 83/83 trường tiểu học, THCS tổ chức ngày hội “Thiếu nhi khỏe tiến bước lên đoàn” và tổ chức thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” cấp trường và có 80/83 Liên đội tham gia cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” cấp huyện..., Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đang xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lịch sử, văn hóa địa phương Thọ Xuân, Thanh Hóa” trong các trường học trên địa bàn huyện. Liên quan đến công tác tuyên truyền phải kể đến Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, đơn vị đã làm khá tốt việc xây dựng chuyên mục tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trong dịp kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về thăm Thanh Hóa. Đồng thời, đã tích cực tham gia Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật và báo chí về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 46 bài viết, phóng sự phản ánh về các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống Đài truyền thanh, trang Thông tin nội bộ của huyện.

Đối với chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch và có hướng dẫn cụ thể để các chi bộ, cơ quan, đoàn thể tổ chức học tập, sinh hoạt tại đơn vị, tập trung vào tháng 6, tháng 7 năm 2017. Riêng việc đăng ký làm theo, đến nay, đã có 220 cán bộ chủ chốt xây dựng kế hoạch và đánh giá kết quả của cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; đối với cấp xã cũng triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung này.

Với trách nhiệm là cơ tham mưu, Ban Tuyên giáo đã phối hợp với Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy xây dựng kế hoạch kiếm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017 đối với các tổ chức đảng để có cơ sở đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra tại 03 đơn vị nhìn chung nhận thấy cấp ủy, thủ trưởng đơn vị đều quan tâm triển khai thực hiện nội dung này.

Như vậy, sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 bước đầu cho thấy các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nội dung này một cách nghiêm túc, bám sát tinh thần của chỉ thị, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy và đều xác định đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng đảng; không dừng lại ở những chỉ đạo chung chung mà xác định đúng những vấn đề nổi cộm bức xúc để tập trung giải quyết. Trong đó, nổi lên vai trò trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu là hết sức quan trọng.

Phát huy những kết quả đạt được qua 02 năm thực hiện Chỉ thị 05, trong thời gian đến, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục quan tâm tổ chức thực hiện, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung của Chỉ thị này gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 –NQ/ TW khóa XII về xây dựng Đảng, Quy định số 47- QĐ/TW ngày 01/01/2011 “Về những điều đảng viên không được làm” và Quy định số 101-QĐ/ TW, ngày 07/6/2012 “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp” nhằm tăng sức chiến đấu trong việc phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, quyết tâm xây dựng Thọ Xuân trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2019.