Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Hội nghị quán triệt, triển khai và học tập chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 17/03/2018 16:32:26

Sáng 13/3/2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai, học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện dự hội nghị trực tuyến tại phòng họp trực tuyến của huyện

Tại huyện Thọ Xuân, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức tại hai điểm cầu, đó là: Tại phòng họp trực tuyến của huyện, gồm các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện do đồng chí Phạm mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phụ trách Đảng bộ huyện chủ trì hội nghị và tại Trung tâm hội nghị huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy giao đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị được các cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn huyện tiếp sóng trực tiếp qua sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; Đài Truyền thanh huyện truyền thanh trực tiếp toàn bộ nội dung hội nghị trên sóng của Đài Truyền Truyền thanh huyện đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn huyện để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân các dân tộc huyện nhà theo dõi và học tập.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Trung tâm hội nghị huyện

Đúng 07 giờ 30 phút, sau lời khai mạc của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; bước vào nội dung quán triệt, triển khai và truyền đạt nội dung của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Nguyên Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương (khoá XI), Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt.

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tình cảm của mình với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt tới cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nói chung và huyện Thọ Xuân nói riêng về những nội dung cốt lõi của chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó, đồng chí đi sâu phân tích, vận dụng những tình cảm quý báu, những câu nói nổi tiếng của Bác dành cho Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa trong những lần về thăm để liên hệ đến trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018 trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cám ơn những tình cảm quý báu của Giáo sư Hoàng Chí Bảo đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân Thanh Hóa trong những năm qua đối với công tác quán triệt, triển khai, học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời để việc học tập và triển khai chuyên đề năm 2018 sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu:

Sau hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổng hợp số lượng cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh tham gia học tập chuyên đề năm 2018; trong đó nêu rõ tinh thần, thái độ học tập và đánh giá kết quả bước đầu về nhận thức của cán bộ, đảng viên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch tiếp tục quán triệt, triển khai sâu sắc chuyên đề năm 2018 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân và báo cáo về Thường trực Tỉnh ủy, qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị phải tghaams nhuần hơn nữa về giá trị của chuyên đề năm 2018, phải xây dựng cho mình kế hoạch làm việc, công tác trheo tác phong Hồ Chí Minh, đồng thời phải cụ thể hóa trong công việc hàng ngày để thực hiện tốt hơn công việc và nhiệm vụ được giao và thông qua việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018, các cấp ủy, chính quyền phải xây dựng kế hoạch thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, đồng thời giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu đổi mới phương pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 gắn với xây dựng hình ảnh con người, quê hương Thanh Hóa trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế để hướng tới kỷ niệm 990 năm xuất hiện danh xưng Thanh Hóa vào năm 2019.

Xã Hạnh Phúc theo dõi hội nghị học tập tại phòng họp UBND xã.

Xã Xuân Hòa theo hõi hội nghị tại phòng họp UBND xã

Phát biểu kết luận hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị huyện Thọ Xuân, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc ý kiến phát biểu kết luận của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng thời xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai rộng rãi chuyên đề năm 2018 đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân

Hội nghị quán triệt, triển khai và học tập chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 17/03/2018 16:32:26 (GMT+7)

Sáng 13/3/2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai, học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện dự hội nghị trực tuyến tại phòng họp trực tuyến của huyện

Tại huyện Thọ Xuân, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức tại hai điểm cầu, đó là: Tại phòng họp trực tuyến của huyện, gồm các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện do đồng chí Phạm mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phụ trách Đảng bộ huyện chủ trì hội nghị và tại Trung tâm hội nghị huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy giao đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị được các cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn huyện tiếp sóng trực tiếp qua sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; Đài Truyền thanh huyện truyền thanh trực tiếp toàn bộ nội dung hội nghị trên sóng của Đài Truyền Truyền thanh huyện đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn huyện để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân các dân tộc huyện nhà theo dõi và học tập.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Trung tâm hội nghị huyện

Đúng 07 giờ 30 phút, sau lời khai mạc của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; bước vào nội dung quán triệt, triển khai và truyền đạt nội dung của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Nguyên Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương (khoá XI), Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt.

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tình cảm của mình với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt tới cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nói chung và huyện Thọ Xuân nói riêng về những nội dung cốt lõi của chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó, đồng chí đi sâu phân tích, vận dụng những tình cảm quý báu, những câu nói nổi tiếng của Bác dành cho Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa trong những lần về thăm để liên hệ đến trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018 trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cám ơn những tình cảm quý báu của Giáo sư Hoàng Chí Bảo đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân Thanh Hóa trong những năm qua đối với công tác quán triệt, triển khai, học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời để việc học tập và triển khai chuyên đề năm 2018 sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu:

Sau hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổng hợp số lượng cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh tham gia học tập chuyên đề năm 2018; trong đó nêu rõ tinh thần, thái độ học tập và đánh giá kết quả bước đầu về nhận thức của cán bộ, đảng viên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch tiếp tục quán triệt, triển khai sâu sắc chuyên đề năm 2018 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân và báo cáo về Thường trực Tỉnh ủy, qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị phải tghaams nhuần hơn nữa về giá trị của chuyên đề năm 2018, phải xây dựng cho mình kế hoạch làm việc, công tác trheo tác phong Hồ Chí Minh, đồng thời phải cụ thể hóa trong công việc hàng ngày để thực hiện tốt hơn công việc và nhiệm vụ được giao và thông qua việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018, các cấp ủy, chính quyền phải xây dựng kế hoạch thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, đồng thời giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu đổi mới phương pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 gắn với xây dựng hình ảnh con người, quê hương Thanh Hóa trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế để hướng tới kỷ niệm 990 năm xuất hiện danh xưng Thanh Hóa vào năm 2019.

Xã Hạnh Phúc theo dõi hội nghị học tập tại phòng họp UBND xã.

Xã Xuân Hòa theo hõi hội nghị tại phòng họp UBND xã

Phát biểu kết luận hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị huyện Thọ Xuân, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc ý kiến phát biểu kết luận của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng thời xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai rộng rãi chuyên đề năm 2018 đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân