Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Đảng bộ Xã Hạnh Phúc thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 11/04/2018 09:38:45

Đảng bộ xã Hạnh Phúc hiện có 189 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ trong đó có9 chi bô nông thôn và 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế. Những năm qua, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ xã đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

gia-su-di-an-binh-duong-chia-se-anh-bac-ho-lam-viec

Ảnh sưu tầm

Để việc học tập và làm theo Bác thực sự lan tỏa sâu rộng và đến từng cán bộ, đảng viên, Đảng ủy xã thường xuyên tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung các chuyên đề về Học tập và làm theo Bác nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức. Gắn trách nhiệm của tập thể và cá nhân để từ đó mỗi cán bộ, đảng viên, công chức đều phải xây dựng mục tiêu, kế hoạch rèn luyện bản thân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Bác theo chuyên đề hàng năm. Trong quá trình thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, tổ chức đảng và chính quyền hàng năm, có biểu dương gương người tốt, việc tốt một cách kịp thời.

Đặc biệt trong quá trình thực hiện, Đảng ủy xã Hạnh Phúc đã bám sát vào 5 nhiệm vụ trọng tâm của huyện đề ra cũng như nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó Đảng bộ xã đã tập trung thực hiện khâu đột phá của tỉnh, huyện đó là: Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác vệ sinh môi trường; Đảng ủy đã tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên chỉ thị số 02 ngày 24/12/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác VSMT, Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường. Đảng ủy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, giao cho Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên phụ trách công tác vệ sinh môi trường trong khu dân cư; Hội Cựu chiến binh tổ chức VSMT ngoài đồng ruộng. Hàng tuần, vào chiều thứ 7 tổ chức dọn VSMT trên địa bàn toàn xã, thu gom rác thải 2 ngày một lần tập trung vào lò đốt rác thải để xử lý. Vì vậy, đã tạo cảnh quan môi trường xanh -sạch- đẹp hơn. Đến nay, tỉ lệ hộ gia đình trên địa bàn xã có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 87,3%; tỷ lệ hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh là 83,7%; tuyên truyền, vận động những gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm xây dựng công trình bioga xử lý chất thải. Ở các thôn, tại các xứ đồng đã đặt các thùng chứa rác thải là các bao ni lông, chai lọ thuốc BVTV, hạn chế tình trạng vứt vỏ bao, chai lọ thuốc BVTV ra mương nước, các tuyến đường nội đồng. Hội CCB đã tổ chức ký cam kết đến từng hộ gia đình về việc không vứt vỏ chai, lọ đựng thuốc BVTV ra ngoài đồng. Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác vệ sinh ATTP, Đảng bộ xã đã họp triển khai nghị quyết và giao UBND xã xây dựng kế hoạch, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức nhân tháng hành động vệ sinh ATTP, các ngày lễ, tết đồng thời lồng ghép tại các hội nghị để cán bộ hội viên, đoàn viên và nhân dân nhận thức rõ về tầm quan trọng trong công tác đảm bảo vệ sinh ATTP. Đã có trên 70% số hộ chế biến, kinh doanh thực phẩm được tập huấn về kiến thức vệ sinh ATTP, tỷ lệ hộ tiêu dùng có kiến thức vệ sinh ATTP là 100%. Cấp giấy chứng nhận 2 cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP.

Bên cạnh đó, cấp ủy địa phương cũng đã lựa chọn các nội dung công việc tập trung chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, MTTQ cùng toàn dân xây dựng xã kiểu mẫu vào năm 2019. Đến nay, 100% số thôn trong xã có nhà văn hóa thôn, và xây dựng xong hệ thống thoát nước có nắp đậy trong khu dân cư, xây dựng 6 phòng học trường Mầm non, góp phần đảm bảo đạt chuẩn giai đoạn 2, các công trình phụ trợ của trường Tiểu học, THCS đảm bảo đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ GD&ĐT và tiêu chuẩn theo tiêu chí NTM, tiến tới xây dựng xã kiểu mẫu.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tiếp theo Đảng bộ xã Hạnh Phúc đã đề ra một số giải pháp: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong việc thực hiện các khâu đột phá. Trong đó tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe và đối thoại trực tiếp với nhân dân. Đề cao vai trò của Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả bằng nhiều hình thức tuyên truyền tại địa phương để mọi tổ chức, mọi cá nhân nhận thức rõ về Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị; các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội trong xã tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch công việc cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của BCH Đảng bộ và Nghị quyết HĐND xã đề ra trong năm 2018.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân

Đảng bộ Xã Hạnh Phúc thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 11/04/2018 09:38:45 (GMT+7)

Đảng bộ xã Hạnh Phúc hiện có 189 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ trong đó có9 chi bô nông thôn và 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế. Những năm qua, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ xã đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

gia-su-di-an-binh-duong-chia-se-anh-bac-ho-lam-viec

Ảnh sưu tầm

Để việc học tập và làm theo Bác thực sự lan tỏa sâu rộng và đến từng cán bộ, đảng viên, Đảng ủy xã thường xuyên tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung các chuyên đề về Học tập và làm theo Bác nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức. Gắn trách nhiệm của tập thể và cá nhân để từ đó mỗi cán bộ, đảng viên, công chức đều phải xây dựng mục tiêu, kế hoạch rèn luyện bản thân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Bác theo chuyên đề hàng năm. Trong quá trình thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, tổ chức đảng và chính quyền hàng năm, có biểu dương gương người tốt, việc tốt một cách kịp thời.

Đặc biệt trong quá trình thực hiện, Đảng ủy xã Hạnh Phúc đã bám sát vào 5 nhiệm vụ trọng tâm của huyện đề ra cũng như nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó Đảng bộ xã đã tập trung thực hiện khâu đột phá của tỉnh, huyện đó là: Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác vệ sinh môi trường; Đảng ủy đã tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên chỉ thị số 02 ngày 24/12/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác VSMT, Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường. Đảng ủy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, giao cho Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên phụ trách công tác vệ sinh môi trường trong khu dân cư; Hội Cựu chiến binh tổ chức VSMT ngoài đồng ruộng. Hàng tuần, vào chiều thứ 7 tổ chức dọn VSMT trên địa bàn toàn xã, thu gom rác thải 2 ngày một lần tập trung vào lò đốt rác thải để xử lý. Vì vậy, đã tạo cảnh quan môi trường xanh -sạch- đẹp hơn. Đến nay, tỉ lệ hộ gia đình trên địa bàn xã có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 87,3%; tỷ lệ hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh là 83,7%; tuyên truyền, vận động những gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm xây dựng công trình bioga xử lý chất thải. Ở các thôn, tại các xứ đồng đã đặt các thùng chứa rác thải là các bao ni lông, chai lọ thuốc BVTV, hạn chế tình trạng vứt vỏ bao, chai lọ thuốc BVTV ra mương nước, các tuyến đường nội đồng. Hội CCB đã tổ chức ký cam kết đến từng hộ gia đình về việc không vứt vỏ chai, lọ đựng thuốc BVTV ra ngoài đồng. Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác vệ sinh ATTP, Đảng bộ xã đã họp triển khai nghị quyết và giao UBND xã xây dựng kế hoạch, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức nhân tháng hành động vệ sinh ATTP, các ngày lễ, tết đồng thời lồng ghép tại các hội nghị để cán bộ hội viên, đoàn viên và nhân dân nhận thức rõ về tầm quan trọng trong công tác đảm bảo vệ sinh ATTP. Đã có trên 70% số hộ chế biến, kinh doanh thực phẩm được tập huấn về kiến thức vệ sinh ATTP, tỷ lệ hộ tiêu dùng có kiến thức vệ sinh ATTP là 100%. Cấp giấy chứng nhận 2 cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP.

Bên cạnh đó, cấp ủy địa phương cũng đã lựa chọn các nội dung công việc tập trung chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, MTTQ cùng toàn dân xây dựng xã kiểu mẫu vào năm 2019. Đến nay, 100% số thôn trong xã có nhà văn hóa thôn, và xây dựng xong hệ thống thoát nước có nắp đậy trong khu dân cư, xây dựng 6 phòng học trường Mầm non, góp phần đảm bảo đạt chuẩn giai đoạn 2, các công trình phụ trợ của trường Tiểu học, THCS đảm bảo đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ GD&ĐT và tiêu chuẩn theo tiêu chí NTM, tiến tới xây dựng xã kiểu mẫu.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tiếp theo Đảng bộ xã Hạnh Phúc đã đề ra một số giải pháp: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong việc thực hiện các khâu đột phá. Trong đó tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe và đối thoại trực tiếp với nhân dân. Đề cao vai trò của Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả bằng nhiều hình thức tuyên truyền tại địa phương để mọi tổ chức, mọi cá nhân nhận thức rõ về Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị; các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội trong xã tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch công việc cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của BCH Đảng bộ và Nghị quyết HĐND xã đề ra trong năm 2018.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân