Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

DANH MỤC TÀI LIỆU DỰ THẢO

Ngày 12/12/2017 13:38:49

TT

Nội dung

Tệp đính kèm

1 Ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa

Du thao Du thao Quy che ATTT.doc

2

Ban hành Quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử của các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện Thọ Xuân

Du thao QD ban hanh quy che gui nhan van ban dien tu.doc


DANH MỤC TÀI LIỆU DỰ THẢO

Đăng lúc: 12/12/2017 13:38:49 (GMT+7)

TT

Nội dung

Tệp đính kèm

1 Ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa

Du thao Du thao Quy che ATTT.doc

2

Ban hành Quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử của các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện Thọ Xuân

Du thao QD ban hanh quy che gui nhan van ban dien tu.doc


0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)