Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2534
Hôm qua:
2719
Tuần này:
2534
Tháng này:
28332
Tất cả:
1433787

UBND huyện: Hội nghị giao ban tiến độ xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP năm 2019

Ngày 09/10/2019 17:07:27

Sáng 9/10/2019, UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban tiến độ xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP năm 2019. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, PCT UBND huyện chủ trì hội nghị.


Tham dự hội nghị có các thành viên BCĐ về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm huyện được phân công phụ trách 24 xã, thị trấn chưa hoàn thành tiêu chí xã, thị trấn ATTP năm 2019; thành viên Tổ thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí xã ATTP huyện; Thành viên Văn phòng điều phối vệ sinh ATTP huyện; chủ tịch UBND các xã: Thọ Xương, Xuân Bái, Xuân Phú,Thọ Nguyên,Xuân Khánh, Xuân Thành, Xuân Phong, Thọ Lộc, Xuân Trường,Xuân Hưng, Xuân Sơn, Thọ Hải,Thọ Diên,Xuân Lam,Xuân Thiên, Xuân Châu,Thọ Minh,Quảng Phú,Thọ Lập,Xuân Yên,Xuân Lập, thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn,thị trấn Sao Vàng.

Theo báo cáo tại hội nghị,thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ giao về xây dựng xã đạt tiêu chí ATTP năm 2019 đối với 24 xã,thị trấn. Đến nay Tiêu chí 1 (chỉ đạo, điều hành), Tiêu chí 2 (Thông tin,tuyên truyền), Tiêu chí 4 (kiểm tra, xử lý vi phạm) cơ bản các xã đã hoàn thành, được đánh giá đạt yêu cầu. Tiêu chí 3 (cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về điều kiện ATTP) còn 12 xã, thị trấn chưa đạt,gồm: TT Lam Sơn, Thọ Hải,Xuân Yên,Xuân Lam (có chợ và cơ sở giết mổ chưa đạt), TT Thọ Xuân, Quảng Phú,Thọ Diên, Thọ Xương, Xuân Thiên, Xuân Hưng (có cơ sở giết mổ chưa đạt), Xuân Sơn (có chợ chưa đạt), Thọ Nguyên (bếp ăn tập thể Công ty may DGWin chưa được công nhận ATTP).Về kết quả lập hồ sơ,trình tự hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm tra công nhận xã đạt tiêu chí ATTP: Có 4 xã đã được Tổ thẩm tra xã ATTP của huyện thẩm tra đánh giá đạt các tiêu chí xã ATTP và hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tỉnh thẩm định công nhận gồm Xuân Phong, TT Sao Vàng, Xuân Châu, Xuân Lập.Có 5 xã Xuân Khánh, Thọ Lộc, Thọ Lập, Xuân Bái, Thọ Minh đề nghị huyện thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí; 3 xã Xuân Phú, Xuân Thành, Xuân Trường đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm tra. 12 xã còn lại chưa hoàn thành tiêu chí 3 đang hoàn thiện hồ sơ tiêu chí 1, tiêu chí 2, tiêu chí 4.

Tại hội nghị,các đại biểu đã thảo luận, nêu khó khăn,vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục để đạt xã ATTP năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị,đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, PCT UBND huyện đề nghị: Đối với các đơn vị đã hoàn thành hồ sơ đề nghị huyện, tỉnh thẩm tra thì tiếp tục kiểm tra, rà soát hồ sơ, thủ tục theo quy định tiêu chí. Đặc biệt kiểm tra, rà soát các văn bản ban hành của xã về nội dung, thể thức, thẩm quyền ban hành...phân công cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chợ/ cửa hàng thực phẩm, bếp ăn tập thể duy trì việc tuân thủ các quy định về vệ sinh ATTP; Đối với các đơn vị chưa hoàn thành tiêu chí và hồ sơ đề nghị thẩm tra, Chủ tịch UBND các xã - thị trấn tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thành. Thành lập tổ tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xã ATTP theo QĐ số 32 của UBND tỉnh, nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xã ATTP; Trên cơ sở đăng ký của các địa phương, đoàn thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí xã ATTP huyện thẩm tra xong trước ngày 20/10/2019. Giao phòng Y tế chủ trì phổi hợp với Công ty may DGWin đấu mối với các Sở, ngành để công nhận bếp ăn tập thể của Công ty đảm bảo ATTP. Đồng chí PCT UBND huyện yêu cầu các thành viên BCĐ về quản lý VSATTP huyện phụ trách các xã - thị trấn thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các xã thực hiện đạt các tiêu chí đúng tiến độ và thời gian quy định.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

UBND huyện: Hội nghị giao ban tiến độ xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP năm 2019

Đăng lúc: 09/10/2019 17:07:27 (GMT+7)

Sáng 9/10/2019, UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban tiến độ xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP năm 2019. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, PCT UBND huyện chủ trì hội nghị.


Tham dự hội nghị có các thành viên BCĐ về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm huyện được phân công phụ trách 24 xã, thị trấn chưa hoàn thành tiêu chí xã, thị trấn ATTP năm 2019; thành viên Tổ thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí xã ATTP huyện; Thành viên Văn phòng điều phối vệ sinh ATTP huyện; chủ tịch UBND các xã: Thọ Xương, Xuân Bái, Xuân Phú,Thọ Nguyên,Xuân Khánh, Xuân Thành, Xuân Phong, Thọ Lộc, Xuân Trường,Xuân Hưng, Xuân Sơn, Thọ Hải,Thọ Diên,Xuân Lam,Xuân Thiên, Xuân Châu,Thọ Minh,Quảng Phú,Thọ Lập,Xuân Yên,Xuân Lập, thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn,thị trấn Sao Vàng.

Theo báo cáo tại hội nghị,thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ giao về xây dựng xã đạt tiêu chí ATTP năm 2019 đối với 24 xã,thị trấn. Đến nay Tiêu chí 1 (chỉ đạo, điều hành), Tiêu chí 2 (Thông tin,tuyên truyền), Tiêu chí 4 (kiểm tra, xử lý vi phạm) cơ bản các xã đã hoàn thành, được đánh giá đạt yêu cầu. Tiêu chí 3 (cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về điều kiện ATTP) còn 12 xã, thị trấn chưa đạt,gồm: TT Lam Sơn, Thọ Hải,Xuân Yên,Xuân Lam (có chợ và cơ sở giết mổ chưa đạt), TT Thọ Xuân, Quảng Phú,Thọ Diên, Thọ Xương, Xuân Thiên, Xuân Hưng (có cơ sở giết mổ chưa đạt), Xuân Sơn (có chợ chưa đạt), Thọ Nguyên (bếp ăn tập thể Công ty may DGWin chưa được công nhận ATTP).Về kết quả lập hồ sơ,trình tự hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm tra công nhận xã đạt tiêu chí ATTP: Có 4 xã đã được Tổ thẩm tra xã ATTP của huyện thẩm tra đánh giá đạt các tiêu chí xã ATTP và hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tỉnh thẩm định công nhận gồm Xuân Phong, TT Sao Vàng, Xuân Châu, Xuân Lập.Có 5 xã Xuân Khánh, Thọ Lộc, Thọ Lập, Xuân Bái, Thọ Minh đề nghị huyện thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí; 3 xã Xuân Phú, Xuân Thành, Xuân Trường đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm tra. 12 xã còn lại chưa hoàn thành tiêu chí 3 đang hoàn thiện hồ sơ tiêu chí 1, tiêu chí 2, tiêu chí 4.

Tại hội nghị,các đại biểu đã thảo luận, nêu khó khăn,vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục để đạt xã ATTP năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị,đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, PCT UBND huyện đề nghị: Đối với các đơn vị đã hoàn thành hồ sơ đề nghị huyện, tỉnh thẩm tra thì tiếp tục kiểm tra, rà soát hồ sơ, thủ tục theo quy định tiêu chí. Đặc biệt kiểm tra, rà soát các văn bản ban hành của xã về nội dung, thể thức, thẩm quyền ban hành...phân công cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chợ/ cửa hàng thực phẩm, bếp ăn tập thể duy trì việc tuân thủ các quy định về vệ sinh ATTP; Đối với các đơn vị chưa hoàn thành tiêu chí và hồ sơ đề nghị thẩm tra, Chủ tịch UBND các xã - thị trấn tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thành. Thành lập tổ tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xã ATTP theo QĐ số 32 của UBND tỉnh, nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xã ATTP; Trên cơ sở đăng ký của các địa phương, đoàn thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí xã ATTP huyện thẩm tra xong trước ngày 20/10/2019. Giao phòng Y tế chủ trì phổi hợp với Công ty may DGWin đấu mối với các Sở, ngành để công nhận bếp ăn tập thể của Công ty đảm bảo ATTP. Đồng chí PCT UBND huyện yêu cầu các thành viên BCĐ về quản lý VSATTP huyện phụ trách các xã - thị trấn thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các xã thực hiện đạt các tiêu chí đúng tiến độ và thời gian quy định.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân