Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
114 người đã bình chọn
356 người đang online

100%

Du lịch Thanh Hóa - Theo thống kê hằng năm, huyện Thọ Xuân có 25 lễ hội được duy trì tổ chức thường xuyên. Các lễ hội diễn ra quanh năm nhưng tập trung nhiều nhất vào mùa xuân.

 

Tiêu biểu như lễ hội chùa Tạu, lễ hội Lê Thánh Tông, lễ hội làng Hào Lương, tục ăn tết lại ở Xuân Lập, lễ hội Cao Sơn... Nhiều lễ hội lớn do tỉnh và huyện tổ chức như lễ hội Lê Hoàn, lễ hội Lam Kinh, còn lại phần lớn do địa phương tổ chức. Ngoài ra, các lễ hội của đồng bào dân tộc ít người như dân tộc Mường, xã Xuân Phú đã góp phần làm phong phú bức tranh văn hóa về hoạt động lễ hội ở huyện Thọ Xuân. Các lễ hội diễn ra đều mang đậm nét đặc trưng văn hóa dân tộc, thể hiện sự tôn vinh những người có công lớn hoặc biểu đạt phong tục, tập quán có từ xưa mang tính giáo dục truyền thống sâu sắc. 

 
báo Thanh Hóa