Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
114 người đã bình chọn
388 người đang online
http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=34

Sôi nổi Giải việt dã các huyện Thạch Thành, Hà Trung và Thọ Xuân (22/03/2012)

Chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Báo Thanh Hóa ra số đầu (20-3), Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3), Ngày Thể thao Việt Nam (27-3), hướng tới Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ 16 – cùng...