Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
116 người đã bình chọn
578 người đang online

Hội đồng nhân dân

100%

 THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN 

Đồng chí: Nguyễn Hữu Dũng

- Quê quán: Hạnh Phúc, Thọ Xuân, TH

- Chức vụ: Ủy viên Thường vụ,

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

- Điện thoại: 0943 414 666

 

 

Đồng chí: Lê Thị Hạnh

- Quê quán: Xuân Phong, Thọ Xuân, TH

- Thường trú: TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, TH

- Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐND

- Điện thoại: 0919 617 286

 

 

 

 

 

   Thông tin liên lạc của Đại biểu HĐND huyện Thọ Xuân khóa 19

°